Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Toezichthouder afvalwater

Toezichthouder afvalwater

Contractueel Toezichthouder Afvalwater – Adjunct van de directeur (A111) voor de dienst Audit & Opvolging van de Afdeling Economisch Toezicht met standplaats Aalst. Ref 17 38 AENT CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 15 september 2017. Het generieke deel vindt plaats op 2 oktober 2017 . Het functiespecifieke deel vindt plaats op 24 oktober 2017.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd (vervanging van afwezige personeelsleden).  De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.                

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De Afdeling Economisch Toezicht voert o.a volgende taken uit:

 • economisch toezicht op de gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering m.i.v. de correcte kostentoerekening;
 • inkohieren, innen en invorderen heffing;
 • waterregulator.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

De toezichthouder staat in voor het uitvoeren van audits, benchmarks en andere controles bij de nv Aquafintoezichthouder afvalwater staat in voor het controleren en uitvoeren van interne audits bij Aquafin, gemeentelijke rioolbeheerders en/of watermaatschappijen om de naleving van reglementeringen, overeenkomsten, en normen op te volgen, de efficiënte inzet van de middelen na te gaan , … en de kwaliteit van de dienstverlening te controleren, teneinde hierover te rapporteren en te kunnen adviseren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden of zelf gepaste acties te ondernemen.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je

 • Legt verbanden en ziet oorzaken
 • Neemt standpunten in en overziet de consequenties daarvan
 • Komt spontaan met eigen standpunten naar voor; bewaakt en verdedigt eigen belangen of de belangen van de entiteit en de grenzen ervan
 • Structureert zijn boodschap en hanteert een gepast taalgebruik afhankelijk van de situatie of het publiek

Bekijk de volledige taakomschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een masterdiploma in een economische richting (bij voorkeur handelswetenschappen of handelsingenieur) of gelijkwaardig door ervaring. Bovendien heb je minstens 3 jaar ervaring met het zelfstandig uitwerken van bedrijfseconomische concepten, zoals bijvoorbeeld:  benchmarking, efficiëntie- en prestatiemeting, financiële of interne  audit.

Je hebt bovendien

 • Grondige kennis en begrip van de specifieke reglementeringen, normen, overeenkomsten, … inzake afvalwatersanering en water in het algemeen;
 • Kennis over de wijze waarop overheidstoezicht of regulering toegepast wordt in Vlaanderen en andere Eu-landen;
 • Kennis van de courante MS Office toepassingen, zoals MS Word, MS Excel, Access en Outlook;
 • Inzicht in de werking van de te controleren/onderzoeken actoren;

Je bent

 • Vertrouwd met de verschillende actoren betrokken bij het waterbeleid en kent hun (beleids)doelstellingen;
 • Op de hoogte van de gevoeligheden van actoren bij het uitvoeren van de controles en audits.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 15 september 2017.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de mevrouw Hilde Soetaert, tel: 053 72 63 31 of via mail h.soetaert@vmm.be

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren in 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Activiteitenverslag 2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid