Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Ontwikkelaar informatiemanagementsystemen

Ontwikkelaar informatiemanagementsystemen

Contractueel ontwikkelaar informatiemanagementsystemen - Deskundige (B111) voor het team Kennismanagement van de afdeling Kennisbeheer met standplaats Aalst. Ref: 17 50 AKB CGS B

De uiterste inschrijvingsdatum is 17 september 2017. Het generieke deel vindt plaats op 10 oktober 2017. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 28 november 2017.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd (vervanging van afwezige personeelsleden).  De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Kennisbeheer is bevoegd voor:

 • Organisatieontwikkeling m.i.v. het beleid beheersinformatie;
 • Kennismanagement
 • Enterprise architectuur
 • Business analyse
 • Kwaliteitszorg en interne milieuzorg
 • Informatica

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

Je bent als medewerker van het team Kennismanagement betrokken in kennismanagement-projecten, waar je  vanuit een bredere visie de projecten van het team mee zal uitbouwen, ondersteunen, uitdragen en communiceren.  Jouw opdrachten kunnen doorgaans afwisselend technisch en inhoudelijk van aard zijn. De beide domeinen vereisen evenveel aandacht en zorg.

Je wordt actief in de VMM op vlak van het kennis- en informatiebeheer. Jouw taken zijn bijvoorbeeld het ondersteunen of bouwen van websites, het verder uitbouwen van het document management systeem, het opstellen van vereenvoudigde formulieren, het opmaken van documenten volgens de leidraad toegankelijkheid, het verder onderhouden en uitwerken van een documentatie- en informatiebeheer en -beleid en het beheren van het VMM-rapporteringsysteem.

Hierbij zal je het team dat bestaat uit 2 technische profielen CMS en DMS en 3 profielen informatiebeheer versterken. Je zal nieuwe componenten inhoudelijk en technisch uitwerken, operationele systemen draaiend houden, gebruikers beheren, enz.

Je bent vooral ook bereid je zowel in de technische (opzetten en ouderhoud van CMS en DMS) als niet-technisch (formulieren vereenvoudigen, documenten toegankelijk maken, opleidingen verzorgen voor eindgebruikers) domeinen in te werken en steeds bij te scholen.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.  Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je

 • de essentie van het probleem ziet;
 • met oog voor detail correct werk aflevert;
 • het eigen werk organiseert

Bekijk de volledige functiebeschrijving

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een bachelor diploma en is het bovendien belangrijk dat je kennis hebt van

Informatica-technische aspecten zoals :

 • het digitaliseren van documentenstromen;
 • het opzetten en bouwen van ECMS (CMS en DMS);
 • algemene principes van een operating system;
 • de principes en de werking van relationele databanken en SQL ;
 • het Engels in functie van vakliteratuur

Je hebt kennis van het gebruik van HTML, CSS, Java, Javascript, webservices, en Python.

Inhoudelijke aspecten :

Je kan technische concepten omzetten in begrijpelijke handleidingen en opleidingen voor gebruikers en hebt naast je technische capaciteiten goede communicatieve vaardigheden.   Je bent sterk luisterbereid om de noden en wensen van de gebruikers goed op te vangen.  Je hebt naast een analytische geest ook aandacht voor synthese.

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 17 september 2017.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

Mail je sollicitatie naar

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel. 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Eric Germonpré, tel: 053 72 67 64.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Activiteitenverslag 2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid