Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Terreinmedewerker Meetnet Water

Terreinmedewerker meetnet water

Contractueel Terreinmedewerker meetnet water - medewerker (C111) voor het team Meetnet Oppervlaktewater Demer, Dijle en Maas voor de dienst Meetnet Oppervlaktewater van de afdeling Rapportering Water met standplaats Hasselt. Ref: 19 49 ARW CGS C

De uiterste inschrijvingsdatum is 30 oktober 2019. Het generieke deel vindt plaats op 21 november 2019. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 10 december 2019.

Het gaat over een contract van bepaalde tijd (einddatum 31 augustus 2020) op het saldo van Belgische of extern gefinancierde projecten (Interreg project IMPAKT). De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Rapportering Water  is bevoegd voor:

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in water;
 • meten, modelleren en rapporteren van de oppervlaktewaterkwaliteit;
 • het uitvoeren van  en rapporteren over analysen vanuit de VMM- laboratoria.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen. Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

De terreinmedewerker meetnet water zal instaan voor de voorbereiding en de uitvoering van staalnames, alsook het verzamelen en administratief verwerken van objectieve gegevens volgens vastgestelde procedures en richtlijnen, met als doel kwaliteitsvolle resultaten en correcte informatie te verzamelen over de kwaliteit van het oppervlaktewater en  van de lozingen van afvalwater.

Jouw takenpakket omvat hoofdzakelijk de operationele en administratieve opvolging van het IMPAKT-project. Concreet omvat deze taak het uitvoeren van de operationele monitoring oppervlaktewater binnen het afstroomgebied Dommel en Warmbeek, het opvolgen van de monitoring voor nader onderzoek door middel van automatische meetsondes en het rapporteren over de resultaten van de operationele monitoring, de monitoring voor nader onderzoek, de overstortmonitoring en de uitgevoerde modellering in het kader van het IMPAKT project.

Daarnaast omvat het takenpakket de verdere uitbouw en het onderhoud van het meetnet automatische metingen voor de regio oost. Automatische metingen door middel van het gebruik van multiparametersondes zijn een innovatieve techniek voor het continu opvolgen van de kritische waterkwaliteitsparameters zoals opgeloste zuurstof, pH en geleidbaarheid. Momenteel wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater vooral gemeten door middel van schepmonsters. Deze monsters geven slechts een momentopname van de waterkwaliteit en laten niet toe om effecten van langdurige vervuiling te bemeten. Het gebruik van multiparametersondes laat echter toe om de kritische waterkwaliteitsparameters continu op te volgen, waardoor effecten van restverontreinigingen zoals overstortwerking en industriële lozingen snel en accuraat worden gedetecteerd.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • je eigen werk kan organiseren (organiseren);
 • zorg draagt voor materialen en ordelijk te werk gaat (nauwgezetheid);
 • je aanpak of gedrag aanpast als een specifieke situatie dat vereist (flexibel gedrag).

Bekijk de volledige functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs (bij voorkeur een wetenschappelijke of technische richting).

Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 • beschikken over een fysieke geschiktheid voor buitenwerk;
 • houder van een rijbewijs categorie B;
 • kunnen zwemmen;
 • algemene kennis van de bemonsteringstechnieken, van meet-, regel- en analysetechnieken  binnen de  meetnetten water;
 • in staat zijn meetgegevens vlot af te laden, verwerken en valideren;
 • goede kennis van de courante pc-toepassingen (Windows, MS Office, …);
 • algemene kennis van de meetapparatuur en datacommunicatie is een pluspunt.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 30 oktober 2019.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen (indien geen personeelslid VMM).

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Martin Verdievel, tel: 053 72 65 90.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.