Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Technisch Onderzoeksmedewerker

Technisch onderzoeksmedewerker

Contractueel Technisch Onderzoeksmedewerker – Medewerker (C111) voor het team Uitbating Telemetrisch Meetnet voor de dienst Lucht van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie met standplaats Antwerpen. Ref: 18 44 ALMC CGS C

De uiterste inschrijvingsdatum is 28 juni 2018. Het generieke deel vindt plaats op 13 juli 2018. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 7 augustus 2018.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd (vervanging van afwezige personeelsleden).  De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Lucht, Milieu en Communicatie  is bevoegd voor:

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen lucht;
 • meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit m.i.v. IRCEL;
 • rapporteren over de toestand van het Vlaams leefmilieu : MIRA;
 • communicatie;
 • internationaal milieubeleid;

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

Je zal diverse onderzoekstechnische taken voorbereiden en uitvoeren om aan de onderzoeksmedewerkers of de teamverantwoordelijke/meetnetverantwoordelijke gespecialiseerde diensten of producten af te leveren binnen de vereiste tijdspanne.

Als technieker op de luchtmeetnetten zal je instaan voor het onderhoud en de ijkingen van de toestellen op het meetnet. Deze taak behoort tot het routinematige deel van de functie. Hiervoor zal je meerdere dagen per week de verschillende meetlocaties in Vlaanderen bezoeken en onderhouden.

Concreet wil dit zeggen dat je zal instaan voor de uitbating van het telemetrisch meetnet lucht.  Je staat in voor de volledige uitvoering van de kwaliteitszorg, controles en kalibraties en de onderhoudswerkzaamheden op een aantal telemetrische toestellen die de luchtkwaliteit meten.  Je zoekt dan ook actief naar oplossingen bij technische problemen.

 • Je werkt in team maar kan ook zelfstandig problemen oplossen. 
 • Je neemt deel aan de dagelijkse uitbating van het meetnet en behandelt meldingen en start werkorders  voor de diverse onderhoudsfirma’s.
 • Je wordt in een permanentieteam opgenomen voor het uitvoeren van permanenties, na de werkuren en in het weekend, tijdens smogepisodes.
 • Je werkt zeer nauwkeurig en precies. Zowel op praktijkvlak als administratief.
 • Je kunt zich gemakkelijk inpassen in het kwaliteitssysteem van de Vlaamse Milieumaatschappij en werkt actief mee aan de verbetering ervan. Zo is het schrijven en uittesten van bedieningsvoorschriften van toestellen één van de taken.
 • Je zorgt voor de administratie van de luchtmeetnetten: je geeft je kalibratie- en interventierapporten in de betreffende computerbestanden in die gebruikt worden voor het uitbaten van het meetnet specifieke studies.
 • Je kan werken met elektriciteit en elektronische apparatuur en kan kleine herstellingen/aanpassingen uitvoeren aan de installatie.
 • Je kan werken met computers en de basissoftware Word, Excel, Outlook, …
 • Je zoekt actief mee naar oplossingen voor praktische problemen.
 • Je bent flexibel.
 • Je beschikt over communicatieve  vaardigheden.
 • Je maakt zelf afspraken met nutsbedrijven.
 • Je hebt een rijbewijs B.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • Analytisch denkt: de essentie van het probleem ziet (probleemanalyse)
 • Nauwgezet bent: met oog voor detail correct werk aflevert (nauwkeurigheid)
 • het eigen werk organiseert (organiseren)

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een diploma Technisch Secundair Onderwijs: Industriële Wetenschappen, Elektriciteit Installatietechnieken, Elektronica, Elektromechanica, Autotechnieken of Chemie.

Kandidaten die hun diploma behalen in het academiejaar 2017-2018 worden toegelaten tot deze procedure. Zij kunnen aangesteld worden na het behalen van hun diploma.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 28 juni 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Raymond Bogaert, tel: 03 216 61 54, GSM 0475 71 85 65 of via mail r.bogaert@vmm.be .

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Activiteitenverslag 2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid