Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Teamverantwoordelijke

Teamverantwoordelijke saneringsinfrastructuur

Contractueel Teamverantwoordelijke – Adjunct van de directeur (A111) voor het team Saneringsinfrastructuur West voor de dienst Gegevensbeheer Saneringsinfrastructuur van de afdeling Ecologisch Toezicht met standplaats Gent - Oostende. Ref: 18 51 AELT CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 31 juli 2018. Het generieke deel vindt plaats op 22 augustus 2018. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 10 september 2018.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd, op het saldo van de afdeling (vervanging van afwezige personeelsleden).  De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Ecologisch Toezicht is bevoegd voor:

 • adviseren van de milieuvergunningsaanvragen afvalwaterlozingen m.i.v. het beheer van de  milieugevaarlijke en diffuse stoffen;
 • toezicht op de uitbouw van de saneringsinfrastructuur;
 • toezicht op het beheer van de saneringsinfrastructuur;
 • gegevensbeheer van de saneringsinfrastructuur.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

De Teamverantwoordelijke Saneringsinfrastructuur is verantwoordelijke voor de aansturing van de gebiedsgerichte werking mbt de sanering van afvalwater. Hij of zij is een manager die vanuit een integraal zicht op de werking van de afdeling en de VMM de prioriteiten voor het team vastlegt en gerichte acties onderneemt. De Teamverantwoordelijke organiseert, delegeert en coördineert de taken van het team als motor en coach van het team.  Hij/zij schat de capaciteiten van de medewerkers in en zet de teamleden optimaal in, rekening houdend met de timing en de prioriteiten van het team. Verder is hij of zij, samen met de gebiedsverantwoordelijken, verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van het team waaronder de opmaak van het bovengemeentelijk optimalisatieprogramma en gemeentelijk subsidieprogramma voor de gebieden van het team. In lijn met invulling van het ecologisch toezicht stimuleert hij/zij de teamleden om hun taken concreet af te stemmen op deze invulling. Daarnaast zorgt deze ook voor de participatie van het team in de samenwerking met het hoofdbestuur bij opmaak van kaders, voorbereiding van het beleid of ondersteuning van inhoudelijke processen. Hij/zij zorgt voor maximale afstemming van de activiteiten van het team op relevante initiatieven en projecten vanuit het Integraal Waterbeleid.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • hypothesen formuleert en logische conclusies trekt op basis van de beschikbare gegevens;
 • initiatief neemt om structurele problemen binnen je eigen takendomein op te lossen;
 • richting geeft op het niveau van taken en de uitvoering daarvan;
 • acties, tijd en middelen coördineert;
 • bij je eigen acties (pro)actief rekening houdt met de belangen van de organisatie;
 • evidente gevoeligheden begrijpt en ziet;
 • coacht om taken te kunnen volbrengen en resultaten te behalen.

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een master diploma .

Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 • basiskennis van de organisatiestructuur van de VMM;
 • basiskennis van de wetgeving die relevant is voor het eigen werkveld ;
 • kennis van de bevoegdheidverdeling mbt de uitbouw en beheer van de saneringsinfrastructuur
 • basiskennis van de meest courante MS Office toepassingen (Word, Excel, Outlook, Access en Powerpoint);
 • op een vlotte manier de gegevens in de diverse bestanden kunnen consulteren.
 • bereid zijn om de evoluties mbt de uitbouw van de saneringsinfrastructuur en het integraal waterbeleid op te volgen.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 31 juli 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Koen De Witte 053 726 596 of  0473 63 76 59.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Activiteitenverslag 2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid