Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Specialist systeembeheer

Specialist systeembeheer - ingenieur of informaticus

Specialist Systeembeheer – Ingenieur of Informaticus (A121) voor de dienst Hoogwaterbeheer van de afdeling Operationeel Waterbeheer met standplaats Brussel. Ref: 17 74 AOW CGS A.

De uiterste inschrijvingsdatum is 7 januari 2018. Het generieke deel vindt plaats op 25 januari 2018. Het functie-specifieke deel vindt plaats op 21 februari 2018.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd, op het saldo van de afdeling (vervanging van afwezige personeelsleden).  De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Operationeel Waterbeheer  is bevoegd voor:

 • beheer van de onbevaarbare waterlopen m.i.v. investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer;
 • grondwaterbeheer m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen grondwater;
 • lokaal waterbeheer m.i.v. de subsidiëring polders en wateringen, samenwerking lokale besturen;
 • drinkwater en grijswaterbeheer;
 • rattenbestrijding;

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

De specialist systeembeheer wordt ingeschakeld binnen de dienst Hoogwaterbeheer, die instaat voor de online waterkwantiteitsmetingen, de real-time voorspellingen van hoogwater en droogte, offline modellering en scenario-analyses plus het beheer van aanverwante informatiesystemen als o.a. GIS- & specifieke hydrologische beheerstoepassingen, afstandsbewakings- & alarmeringsystemen en de portaalsites www.waterinfo.be & klimaatportaal.vmm.be (momenteel in ontwikkeling), De dienst beschikt hiertoe over een ICT-omgeving die bestaat uit een 200-tal servers (fysiek+virtueel), met windows of linux besturingssystemen en dit verspreid over datacenters in Brussel en Leuven.

Algemeen is het de taak van de specialist systeembeheer om te zorgen voor een stabiele en performante ICT-omgeving door mee te werken aan het onderhoud (preventief en curatief), de planning en de verdere uitbouw van deze ICT-omgeving. De specialist systeembeheer werkt in teamverband en is mede verantwoordelijk voor het operationeel houden van alle applicaties die de dienst gebruikt of host. Ook het onderhouden en migreren van onderliggende IT-systemen (netwerk, SAN-storage, Oracle- en Microsoft SQL databanken, Hyper-V en Citrix-omgevingen, back-up, firewall, antivirus, …) behoort tot het regulier takenpakket. Om een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van deze hoog bedrijfskritische systemen te garanderen, zijn de werkzaamheden systeembeheer ook onderdeel van een permanentie-regeling met wekelijkse beurtrol.

Een tweede doelstelling voor de specialist systeembeheer, betreft het actief bijdragen aan business-, functionele en  technische analyses voor informatiesystemen die worden uitgebreid of nieuw worden opgezet. Vervolgens wordt mee gewerkt aan het ontwikkelen van software-code en scripts (bv. JavaScript) of het instellen van bij voorkeur open databanken (bv. PostGreSQL) en het waar nodig integreren in bestaande of nieuwe (open) systemen voor Content/Document Management of Geografische Informatie. Deze werkzaamheden kaderen binnen een vrij omvangrijke omvorming van bestaande - meestal licentie-gebaseerde - informatiesystemen naar een service georiënteerde architectuur met open en herbruikbare componenten die in de komende jaren stelselmatig zal uitgerold worden, ook met assistentie van externe IT-dienstverleners. De administratieve voorbereiding en opvolging van deze projecten maakt ook onderdeel uit van het takenpakket. 

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.  Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je

 • verbanden legt en oorzaken ziet;
 • hypothesen formuleert en logische gegevens trekt op basis van de beschikbare gegevens;
 • de voortgang van het eigen werk bewaakt.

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een Master diploma  dat toegang geeft tot de graad van Ingenieur of Informaticus (wetenschappen, ingenieurswetenschappen, bio-ingenieurs, economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, master na master in de toegepaste informatica, master in de aanvullende studies in de informatica, master in de ind.wtschpn, master handelsingenieur, diploma burg ir, diploma burg ir architect, landbouwkundig ir, ir in de scheikunde, bijzondere lic. in de informatica, industrieel ing., handelsingenieur ).

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • Goede kennis hebt van:
  • Serverbeheer voor Windows OS 2012 + 2016 en Linux O.S.
  • Oracle, SQL, Hyper-V, Citrix,
  • Beheer van netwerk, firewall, reverse proxy… 
  • AD, DHCP, DNS
  • Programmeren & Scripting  (JavaScript, Python, Powershell, R, perl…  )
 • Noties hebt van:
  • Applicatieontwikkeling
  • Wetgeving overheidsopdrachten

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 7 januari 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve ook na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen als je geen personeelslid van de VMM bent.

Download de biografische vragenlijst.

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Kris Cauwenberghs tel: 02 214 21 40.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Activiteitenverslag 2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid