Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Specialist geodata uitwisselingssystemen

Specialist geodata uitwisselingssystemen

Adjunct van de directeur (A111) voor het team HelpdeskGIS voor de dienst Gegevensbeheer Saneringsinfrastructuur van de afdeling Ecologisch Toezicht met standplaats Aalst. Ref: 18 47 AELT CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 20 juni 2018. Het generieke deel vindt plaats op 2 juli 2018. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 25 juli 2018.

Het gaat over een contract van bepaalde duur op het saldo van het project BE-GOOD. De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Ecologisch Toezicht is bevoegd voor:

 • adviseren van de milieuvergunningsaanvragen afvalwaterlozingen m.i.v. het beheer van de  milieugevaarlijke en diffuse stoffen;
 • toezicht op de uitbouw van de saneringsinfrastructuur;
 • toezicht op het beheer van de saneringsinfrastructuur;
 • gegevensbeheer van de saneringsinfrastructuur.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

In het kader van het BE-GOOD project (INTERREG VB North-West Europe) werkt de dienst Gegevensbeheer Saneringsinfrastructuur/ team Helpdesk GIS een algoritme uit voor het tracen van INSPIRE-conforme riolerings- en waterloopnetwerken.

BE-GOOD staat voor ‘Building an Ecosystem to Generate Opportunities in Open Data’. Het doel van dit project is om tien operationele prototypes van nieuwe commerciële diensten te ontwikkelen die opgebouwd zijn uit overheidsinformatie. Voorbeelden hiervan zijn applicaties, visualisaties, software of algoritmes voor verkeersbeheer, het monitoren van lucht- en waterkwaliteit, onderhoudsplanning van infrastructuur, en het algoritme voor het tracen van riolerings- en waterloopnetwerken.

Aan het BE-GOOD project werken acht projectpartners uit zes verschillende landen. Er wordt dus in het Engels gecommuniceerd, en minstens 2 keer per jaar zijn er vergaderingen in het buitenland die bijgewoond moeten worden.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • verbanden legt en oorzaken ziet;
 • standpunten inneemt en de consequenties daarvan overziet;
 • operationele taken en problemen in een ruimere context kan plaatsen;
 • initiatieven neemt die aantonen dat je anticipeert op gebeurtenissen (proactief).

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een Master diploma in een wetenschappelijke richting (bij voorkeur Master in (science of) geografie of Postgraduaat Geo-ICT).

Kandidaten die hun diploma behalen in het academiejaar 2017-2018 worden toegelaten tot deze procedure. Zij kunnen aangesteld worden na het behalen van hun diploma.

Daarnaast heb je kennis van:

 • Geografische informatiesystemen (GIS);
 • de INSPIRE-richtlijn om de implementatie hiervan te ondersteunen;
 • verschillende softwareprogramma’s waaronder: Word, Excel, Outlook, Acces, Powerpoint, ArcGis, QuantumGIS;
 • GeoServer, GML, WMS, WFS;
 • SQL en geografische functies in Postgres met PostGIS extensie is een pluspunt;
 • Kennis van OpenLayers is een pluspunt;
 • Engels.

Je moet ook bereid zijn om een paar keer per jaar naar het buitenland te reizen.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 20 juni 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met mevrouw Katleen Miserez, tel: 053 77 66 48.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Activiteitenverslag 2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid