Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Projectmedewerker Internationale Samenwerking

Projectmedewerker Internationale Samenwerking

Contractueel Projectmedewerker Internationale Samenwerking – Deskundige (B111) voor het team Internationale Samenwerking voor de dienst Internationaal Milieubeleid van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie met standplaats Aalst. Ref: 19 25 ALMC CGS B

De uiterste inschrijvingsdatum is 19 mei 2019. Het generieke deel vindt plaats op 6 juni 2019. Het functie-specifieke deel vindt plaats op 24 juni 2019.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd, op het saldo van een EU of ander extern gefinancierd project: project SCAPE. De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats. 

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Lucht, Milieu en Communicatie  is bevoegd voor:

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen lucht;
 • meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit m.i.v. IRCEL;
 • rapporteren over de toestand van het Vlaams leefmilieu : MIRA;
 • communicatie;
 • internationaal milieubeleid;

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

Je zal als projectmedewerker bijdragen aan de coördinatie en rapportering van het toegewezen project, zowel voor VMM en de projectpartners, als naar de EU, en dit in samenwerking met de inhoudelijk en administratief betrokken collega’s.

De projectmedewerker stelt overzichtsrapporten op voor de Europese schuldvordering volgens een beschikbaar gesteld sjabloon. Je verzamelt hiertoe gegevens intern bij de Vlaamse Milieumaatschappij en bij de projectpartners.

Daarnaast initieer en begeleid je nieuwe opportuniteiten op basis van een expertanalyse voor internationale en Europese samenwerking. 

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je

 • verbanden legt en oorzaken ziet;
 • met oog voor detail correct werk aflevert;
 • het eigen werk organiseert.

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van bachelor diploma, bij voorkeur in de richting Office Management, Bedrijfsmanagement (Marketing, Accountancy & fiscaliteit) of Communicatiemanagement.

Kandidaten die hun diploma behalen in het academiejaar 2018-2019 worden toegelaten tot deze procedure.  Zij kunnen aangesteld worden na het behalen van hun diploma.

Bovendien heb je:

 • een goede geschreven en gesproken kennis van het Frans en het Engels;
 • goede kennis van IT en in het bijzonder MS Windows en de courante MS Office toepassingen, zoals Word, Excel en Powerpoint;
 • sterke cijfermatige vaardigheden en basiskennis van financieel beheer;
 • kennis van milieu- en waterbeleid in het bijzonder zijn pluspunten.

Daarnaast ben je in staat om je snel aan te passen aan veranderende deadlines & regels. Vanuit je opgebouwde expertise, schrik je niet terug actief deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen. Bovendien ben je ook bereid om zelfstandig naar het buitenland te reizen indien noodzakelijk.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 19 mei 2019.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Stevie Swenne, tel: 053 72 64 13.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

Het generieke deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Raymonde de Larochelaan 1. Het functie-specifiek deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26.

Info over de reisroute vind je hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.