Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Projectcoördinator NARMENA

Projectcoördinator NARMENA

Contractueel projectcoördinator NARMENA – deskundige (B111) voor het team Slib-, sediment- en grondbeheer voor de dienst Beheer Onbevaarbare Waterlopen van de afdeling Operationeel Waterbeheer met standplaats Brussel/Antwerpen. Ref: 19 51 AOW CGS B

De uiterste inschrijvingsdatum is 25 januari 2020. Het generieke deel vindt plaats op 17 februari 2020. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 12 maart 2020.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd, op het saldo van een EU of ander extern gefinancierd project: project NARMENA (loopt van 01/09/2019 tot 31/08/2025). De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Operationeel Waterbeheer is bevoegd voor:

 • beheer van de onbevaarbare waterlopen m.i.v. investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer;
 • grondwaterbeheer m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen grondwater;
 • lokaal waterbeheer m.i.v. de subsidiëring polders en wateringen, samenwerking lokale besturen;
 • drinkwater en grijswaterbeheer;
 • rattenbestrijding.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

Als teamlid  sta je in voor de voorbereiding en uitvoering van slibruimingen, de realisatie van sedimentvangen en het beleid inzake sediment en slibruimingen.

Je zorgt voor de opvolging van het Europese Lifeproject ‘Narmena’ (Nature-based Remediation of Metal pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity). Narmena focust op de zware metaalverontreiniging in water(bodem), in het bijzonder t.h.v. overstromingsgebieden. De sanering van de metaalverontreiniging in deze gebieden is met de gangbare technieken (ontgraven) niet altijd mogelijk door de beperkte toegankelijkheid van het gebied. Binnen Narmena zal onderzocht worden welke de meerwaarden zijn van meer natuurlijke, minder invasieve saneringstechnieken (nature-based remediation of NBR) (bv. fytoremediatie, immobilisatie). Via dit project wordt bijgevolg gezocht naar innovatieve saneringstechnieken.

Je staat ook in voor de coördinatie en uitvoering van het Narmena project binnen VMM.

VMM zal twee demosites (Winterbeek en Laak) via NBR aanpakken en hiervan de resultaten monitoren. Het projectgebied aan de Winterbeek (Demerbekken) ligt in Scherpenheuvel-Zichem en het projectgebied aan de Laak (Netebekken) is in Geel.

Daarnaast wordt je ervaring en kennis vanuit dit project mee ingezet in het ruimere sedimentbeheer bij de VMM. Op die manier wordt voor een optimale kennis- en ervaringsuitwisseling gezorgd.

Het takenpakket bestaat concreet uit:

 • De voorbereiding en de realisatie van de NBR in de demo-sites in overleg met de projectpartners;
 • Monitoring van voor- en nadelen van de NBR versus de gangbare saneringstechnieken;
 • Rapportering van de projectresultaten en formulering van aanbevelingen en instructies m.b.t. de NBR
 • Projectcoördinatie, -rapportering en -administratie van Narmena;
 • De formulering van aanbevelingen inzake het sedimentbeheer op de onbevaarbare waterlopen (bvb. opmaak slibruimingsprogramma, prioritering waterbodemsaneringen, haalbaarheid innovatieve saneringstechnieken,…);
 • Begeleiden van voorbereidend kwaliteits- en kwantiteitsonderzoek i.h.k.v. waterbodemsaneringsprojecten.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • de essentie van het probleem ziet;
 • je werk aflevert met oog voor detail;
 • je eigen werk kan organiseren.

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een bachelor in een richting milieu of chemie (milieutechnologie, milieuzorg, milieukunde, (bio)chemie, milieuwetenschappen, milieumanagement, …)  of gelijkwaardig door ervaring.

Bovendien heb je

 • Goede kennis van (water)bouwkunde
 • Goede kennis van milieusanering
 • Praktische kennis van de principes van integraal waterbeheer en de natuurtechnische milieubouw
 • Kennis van meetapparatuur waterlopen of bereidheid het te leren met het oog op de installatie van de meetposten voor monitoring
 • Goede kennis informatica of bereidheid het te leren, met het oog op de interpretatie van de meetreeksen van de automatische meetposten
 • Kennis van de organisatie van het beheer van de onbevaarbare waterlopen
 • Kennis van de relevante wetgeving en reglementeringen die van toepassing zijn op je functie:
  • Basis kennis van overheidsopdrachten of bereidheid deze kennis snel te verwerven
  • Basis kennis van de wetgeving inzake water, milieu, ruimtelijke ordening, natuur, …
 • Praktische kennis van MS-Office programma’s
 • een rijbewijs B

Of zal je je deze kennis zo snel als mogelijk eigen maken.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst. Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 25 januari 2020.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Download de biografische vragenlijst

 

 

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Nik Dezillie, tel: 02/214 21 32.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.