Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Onderzoeksmedewerker lucht

Onderzoeksmedewerker Lucht

Contractueel Onderzoeksmedewerker Lucht – Adjunct van de directeur (A111) voor het team Modellering Internationale projecten en Rapportering (MIR) voor de dienst Lucht van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie met standplaats Antwerpen. Ref: 19 22 ALMC CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 2 juni 2019. Het generieke deel vindt plaats op 26 juni 2019. Het functie-specifieke deel vindt plaats op 13 augustus 2019.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd, op het saldo van een EU of ander extern gefinancierde project: ZULU (Interreg Vlaanderen-Nederland Zuivere Lucht). De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.                                     

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Lucht, Milieu en Communicatie  is bevoegd voor:

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen lucht;
 • meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit m.i.v. IRCEL;
 • rapporteren over de toestand van het Vlaams leefmilieu : MIRA;
 • communicatie;
 • internationaal milieubeleid.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

Het betreft een nieuw takepakket in het kader van de implementatie van de Missie en Visie van Dienst Lucht en de uitvoering van het Interreg-project ‘Zuivere Lucht’.

De VMM zoekt een gemotiveerde wetenschapper voor de opvolging van projecten rond burgerwetenschap en de toepassingen ervan op luchtkwaliteitsmodellering. Dankzij het Interreg-project ‘Zuivere Lucht’ nemen we sinds 2018 een belangrijke rol op in burgerwetenschap. Zo hebben we onder andere het ondersteuningsplatform hoemeetiklucht.eu ontwikkeld. Momenteel lopen er een aantal interessante burgerwetenschapsprojecten en zoeken we versterking om deze met aandacht voor wetenschap op te volgen en verder te ondersteunen.

Je takenpakket zal dus gericht zijn op burgerwetenschap enerzijds en luchtkwaliteitsmodellering anderzijds, met een sterke link tussen beide. Je wordt in eerste instantie ingeschakeld in lopende (internationale) projecten van de Dienst Lucht en de IRCEL met betrekking tot burgerwetenschap, met name het ‘Zuivere Lucht’-project. Vanuit die optiek ondersteun je ook onze luchtkwaliteitsmodellering.

Wat betreft burgerwetenschap zijn je taken onder andere:

 • (wetenschappelijke) opvolging van lopende living labs (Stadslab 2050);
 • technische ondersteuning van burgerwetenschapsprojecten (datatools, datavisualisatie, upgrade hoemeetiklucht.eu …), al dan niet met aanbestedingen;
 • toepassing van burgerwetenschap in functie van luchtkwaliteitsmodellering (bv. PIO-traject dynamische blootstelling, houtverbranding …).

Wat betreft luchtkwaliteitsmodellering zijn je taken onder meer:

 • plannen en acties van de WG Modellering (waar je deel van uitmaakt) te vertalen naar aanbestedingen;
 • coördinatie van deze aanbesteding in overleg met onze technische experten;
 • fungeren als backup – na opleiding - voor onze VLOPS-modellering;
 • voorbereiden van het PIO-traject naar de modellering van dynamische blootstelling, in overleg met technische experten.

Je komt terecht in een flexibel en innovatief team waarin ook projecten getrokken worden rond luchtkwaliteitssensoren en Smart Cities. Door on the job te leren en je vaardigheden samen met je collega’s zo sterk mogelijk in te zetten, zorg je mee voor continue verbetering en efficiëntie in onze modelleringsdiensten en ons aanbod naar burgerwetenschappers.

Voor al deze thema’s zorg je mee voor de communicatie met externe stakeholders (o.a. informatievragen van burgers) en ook interne werkgroepen binnen de Dienst Lucht. Je rapporteert deze resultaten en licht ze ook toe via presentaties.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • jouw boodschap structureert en een gepast taalgebruik hanteert afhankelijk van de situatie of het publiek;
 • actief gebruik maakt van de bestaande contacten voor je eigen opdracht;
 • verbanden legt en ziet oorzaken;
 • je eigen werk organiseert;
 • voortgang van je eigen werk bewaakt.

Bekijk de volledige functieomschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een universitair diploma in een wetenschappelijke richting (bij voorkeur master in de exacte wetenschappen of in de industriële wetenschappen).

Daarnaast beschik je over de nodige kennis inzake:

 • luchtverontreiniging;
 • luchtkwaliteitsmodellering;
 • de kaderrichtlijn lucht en samenhangende dochterrichtlijnen;
 • statistiek;
 • standaard informatica-toepassingen (tekstverwerking, excel);
 • milieuproblematiek algemeen;
 • metingen lucht.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 2 juni 2019.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Download de biografische vragenlijst

 

 

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Christophe Stroobants, tel: 03 216 61 00.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

Het generieke deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Raymonde de Larochelaan 1. Het functie-specifiek deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26.

Info over de reisroute vind je hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.