Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Onderzoeksmedewerker Lucht

Onderzoeksmedewerker lucht

Contractueel Onderzoeksmedewerker lucht – Adjunct van de directeur (A111) voor het team Emissie-inventaris Lucht van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie met standplaats Aalst. Ref: 18 65 ALMC CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 18 november 2018. Het generieke deel vindt plaats op 29 november 2018. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 11 december 2018.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd (vervanging van afwezige personeelsleden). De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Lucht, Milieu en Communicatie is bevoegd voor:

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen lucht;
 • meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit m.i.v. IRCEL;
 • rapporteren over de toestand van het Vlaams leefmilieu: MIRA;
 • communicatie;
 • internationaal milieubeleid.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen. Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

Het doel van de functie is het verzamelen van emissiedata van verschillende sectoren om op die manier een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van alle luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen die in Vlaanderen worden uitgestoten. Je werkt mee aan de actualisatie en de optimalisatie van de emissie-inventaris op basis van de meest recente kennis ter zake.

Een aantal concrete taken zijn:

 • data verzamelen;
 • de gepaste bouwblokken voorzien in het datawarehouse lucht;
 • Cognos-rapporten op maat maken;
 • gebruik van van macro’s en draaitabellen;
  • controles op en correcties van de data uitvoeren;
  • de gebruikte methodes grondig documenteren in begeleidende rapporten.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • je boodschap structureert en een gepast taalgebruik hanteert afhankelijk van de situatie of het publiek;
 • actief gebruik maakt van de bestaande contacten om je opdracht uit te voeren;
 • verbanden legt en oorzaken ziet;
 • je eigen werk kan organiseren;
 • de voortgang van je eigen werk bewaakt.

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een master diploma (bij voorkeur Industrieel Ingenieur, master in de Industriële Wetenschappen, een diploma in de richting Elektromechanica, Elektriciteit, Elektronica of je beschikt over een masterdiploma in een wetenschappelijke richting gekoppeld aan een sterke technische interesse).

Daarnaast beschik je over kennis of ervaring inzake volgende domeinen:

 • luchtverontreiniging;
 • dataverwerking;
 • internationale en Europese regelgeving;
 • basis statistiek;
 • standaard informatica-toepassingen (tekstverwerking, Excel);
 • projectmanagement.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst. Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 18 november 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Download de biografische vragenlijst

 

 

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met mevrouw Helga Pien, 053 72 67 19 - h.pien@vmm.be .

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be .

De generieke selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Raymonde de Larochelaan 1.

Het functiespecifieke deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24-26. Info over de reisroute vind je hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid