Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Onderzoeksmedewerker

Onderzoeksmedewerker

Contractueel onderzoeksmedewerker - adjunct van de directeur (A111) voor het team Beheer Telemetrische Meetnetten voor de dienst Lucht van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie met standplaats Antwerpen. Ref: 18 79 ALMC CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 17 februari 2019. Het generieke deel vindt plaats op 1 maart 2019. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 22 maart 2019.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd, op het saldo van een EU gefinancierd project. Overeenkomst Stad Gent. De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.  

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Lucht, Milieu en Communicatie is bevoegd voor:

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen lucht;
 • meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit m.i.v. IRCEL;
 • rapporteren over de toestand van het Vlaams leefmilieu : MIRA;
 • communicatie;
 • internationaal milieubeleid.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

 • Je taken situeren zich binnen het team beheer telemetrische meetnetten.
 • Je valideert de meetresultaten van de automatisch monitoren.
 • Je verwerkt en interpreteert de bekomen luchtkwaliteitsdata.
 • Je werkt mee aan de rapportering betreffende de luchtkwaliteit de binnen de vereiste tijdspanne.
 • Je handelt informatievragen betreffende luchtkwaliteit(data) af.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de ultra fijn stof monitoren.
  • up to date houden van de kwaliteitsdocumenten
  • opvolgen van onderhoud en zelf uitvoeren van klein onderhoud
  • organiseren van de externe kalibraties;
  • valideren van de meetresultaten en rapporteren van de meetresultaten.

Je werkt mee aan de instandhouding van het meetnet lucht door bv input te leveren bij de opmaak van kwaliteitsdocumenten, administratieve opvolging van overeenkomsten, input te leveren bij de opmaak van aankoopdossiers, het zoeken van meetplaatsen, …

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je

 • je boodschap structureert en een gepast taalgebruik hanteert afhankelijk van de situatie of het publiek  (schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid);
 • actief gebruik maakt van de bestaande contacten om je opdracht uit te voeren (netwerken);
 • verbanden legt en oorzaken ziet (analytisch denken);
 • je eigen werk kan organiseren (organiseren);
 • de voortgang van je eigen werk bewaakt (voortgangscontrole)

Bekijk de volledige functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een Master (bij voorkeur in de exacte wetenschappen of in de industriële wetenschappen)

Daarnaast bezit je volgende kennis of wil je dit aanleren:

 • Kennis inzake luchtverontreiniging
 • Kennis inzake metingen lucht
 • Kennis van de richtlijn lucht
 • Kennis inzake statistiek en statische programma’s b.v. openair
 • Kennis inzake standaard informatica-toepassingen (tekstverwerking, Excel)

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 17 februari 2019.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Download de biografische vragenlijst

 

 

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de mevrouw Christine Matheeussen op het nummer 03 244 12 34.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24-26. Info over de reisroute vind je hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.