Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Medewerker Omgevingsvergunningen

Medewerker omgevingsvergunningen

Contractueel medewerker omgevingsvergunningen – medewerker (C111) voor het team Omgevingsvergunningen Nete en Benedenschelde voor de dienst Omgevingsvergunningen van de afdeling Ecologisch Toezicht met standplaats Mechelen. Ref: 18 64 AELT CGS C

De uiterste inschrijvingsdatum is 18 november 2018. Het generieke deel vindt plaats op 28 november 2018. Het functie-specifieke deel vindt plaats op 12 december 2018.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd. De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Ecologisch Toezicht is bevoegd voor:

 • adviseren van de omgevingsvergunningsaanvragen inzake afvalwaterlozingen m.i.v. het beheer van de milieugevaarlijke en diffuse stoffen;
 • toezicht op de uitbouw van de saneringsinfrastructuur;
 • toezicht op het beheer van de saneringsinfrastructuur;
 • gegevensbeheer van de saneringsinfrastructuur.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen. Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

Je zal administratieve ondersteuning geven aan één of meer personen binnen de dienst omgevingsvergunningen om op die manier bij te dragen tot een vlotte, efficiënte en tijdige adviesverlening. Naast algemene administratieve taken bestaat dit ook uit de invoer van vergunnings- en dossiergegevens in de daarvoor bestemde databank (AVOS) en dit alles onder de leiding van een teamverantwoordelijke.

De standplaats is buitendienst Mechelen maar er zal ook gevraagd worden om één dag per week ondersteuning te bieden aan het team in buitendienst Leuven.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • een correcte en begrijpelijke schrijftaal hanteert;
 • je werk aflevert met oog voor detail;
 • je eigen werk effectief kan plannen;
 • initiatief neemt om binnen je eigen takendomein acties te initiëren.

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs.

Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 • basiskennis van het werkdomein van de dienst Omgevingsvergunningen;
 • algemene kennis van de omgevingsvergunningsprocedures;
 • goede kennis van MS Windows en de courante MS Office-toepassingen, zoals Word, Excel, Powerpoint;
 • in staat / bereid zijn een goede kennis van de AVOS-databank deze te verwerven.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst. Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 18 november 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid bent bij de VMM.

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Download de biografische vragenlijst

 

 

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de mevrouw Anja Van Geyt, tel: 053 72 66 22.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be.

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Raymonde de Larochelaan 1. Info over de reisroute vind je hier.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.