Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Kwaliteitsverantwoordelijke Lucht

Kwaliteitsverantwoordelijke Lucht

Contractueel Kwaliteitsverantwoordelijke Lucht – Adjunct van de directeur (A111) voor de dienst Lucht van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie met standplaats Antwerpen. Ref: 16 56 ALMC CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 31 december 2016. Het generieke deel vindt plaats op 18 januari 2017. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 31 januari 2017.

Het gaat over een contract van  onbepaalde duur. De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.                 

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Lucht, Milieu en Communicatie  is bevoegd voor:

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen lucht;
 • meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit m.i.v. IRCEL;
 • rapporteren over de toestand van het Vlaams leefmilieu : MIRA;
 • communicatie;
 • internationaal milieubeleid;

De dienst Lucht is binnen de afdeling verantwoordelijk voor het meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

De dienst Lucht is Belac-geaccrediteerd volgens de norm ISO 17025.  De verantwoordelijke kwaliteitszorg staat de dienst en haar medewerkers bij om te zorgen dat ze op een zo optimaal en efficiënt mogelijke manier kunnen functioneren. Hij/zij zorgt ervoor dat de dienst de kwaliteitsdoelstellingen blijft behalen door het in stand houden  van een specifieke dienstverlening omtrent kwaliteitszorg, in overeenstemming met de criteria gesteld in de kwaliteitsnorm ISO 17025.

De verantwoordelijke kwaliteitszorg doet hetzelfde voor het milieuzorgsysteem dat volgens het in 2015 behaalde EMAS-certificaat opgebouwd werd in de vestigingen van de dienst Lucht.

De verantwoordelijke voor kwaliteitszorg vervult binnen de dienst een belangrijke functie en staat in voor een prioritair proces binnen de dienst. Hij/zij kan dan ook voor deze taken beroep doen op een drietal medewerkers die hij/zij aanstuurt, opvolgt en evalueert.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • verbanden legt en oorzaken ziet
 • standpunten inneemt  en de consequenties daarvan overziet
 • initiatieven neemt die aantonen dat je anticipeert op gebeurtenissen (proactief)
 • richting geeft op het niveau van taken en de uitvoering daarvan

Bekijk de volledige taakomschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een master diploma in de exacte wetenschappen.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je volgende kennis bezit of bereid bent om je bij te scholen:

 • Dieptekennis inzake kwaliteitszorg en de norm 17025
 • Uitgebreide kennis van de werking van de dienst lucht
 • Kennis inzake luchtverontreiniging

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 31 december 2016.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Koen Toté, tel: 03 244 12 31

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be.

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9320 Erembodegem, A. Van De Maelestraat 96.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Activiteitenverslag 2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid