Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Jurist waterregelgeving / Jurist waterregelgeving

Jurist waterregelgeving

Contractueel jurist waterregelgeving – adjunct van de directeur (A111) voor de dienst Juridische Zaken van de afdeling Algemene Zaken met standplaats Aalst. Ref: 19 45 AAZ CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 6 oktober 2019. Het generieke deel vindt plaats op 23 oktober 2019. Het functie-specifieke deel vindt plaats op 6 november 2019.

Het gaat over een contractuele functie van onbepaalde tijd, op het saldo van de afdeling (vervanging afwezige personeelsleden). De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.  

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Algemene Zaken is bevoegd voor:

 • personeelsbeleid;
 • boekhouding, begroting en facilitymanagement;
 • juridische zaken;
 • logistieke ondersteuning buitendiensten

van de ongeveer 850 medewerkers van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen. Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer.

Bekijk ons aanbod

Taakomschrijving

De juristen van de dienst juridische zaken zetten hun expertise in om de verschillende diensten en afdelingen binnen de Vlaamse Milieumaatschappij  te helpen bij het realiseren van hun opdrachten: adviseren van vergunningsaanvragen, toezicht op saneringsinfrastructuur, beheer van onbevaarbare waterlopen van eerste categorie, aanleg van overstromingsgebieden, opmaken en uitvoeren van stroomgebiedsbeheerplannen en maatregelenprogramma’s, overheidsopdrachten in de markt plaatsen, handhaving,…

Eén van de kerntaken van de VMM is integraal waterbeheer. Jij zal als medewerker van de dienst Juridische Zaken juridische ondersteuning verlenen bij het integraal waterbeheer. Zowel advisering van diverse dossiers met betrekking tot het waterbeheer als opmaak van regelgeving maakt deel uit van jouw startpakket. De functie zal na een inloopperiode uitgebreid worden met ondersteuning toezicht watersector.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • de essentie van het probleem ziet (analytisch denken);
 • evidente gevoeligheden ziet en begrijpt (360° inlevingsvermogen);
  • de eigen boodschap vlot en duidelijk weet te verwoorden (mondelinge uitdrukkingsvaardigheid);
  • jouw boodschap structureert en een gepast taalgebruik hanteert afhankelijk van de situatie of het publiek (schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid);
  • actief gebruik maakt van de bestaande contacten voor de eigen opdracht (netwerken).

Download de functiebeschrijving 

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een master diploma in de Rechten.

Daarnaast heb je bij voorkeur kennis van

 • milieurecht

En heb je bij voorkeur noties van:

 • ruimtelijk ordeningsrecht,
 • overheidsopdrachten.

Download het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 6 oktober 2019.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Download de biografische vragenlijst

 

 

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de mevrouw Ann Carette, diensthoofd juridische zaken, tel: 053 72 62 22.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

Het generieke deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Raymonde de Larochelaan 1. Het functiespecifieke deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26.

Info over de reisroute

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.