Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Ingenieur elektromechanica

Ingenieur elektromechanica

Contractueel Ingenieur Elektromechanica – Adjunct van de directeur (A111) voor het team Elektromechanica voor de dienst Beheer Onbevaarbare Waterlopen van de afdeling Operationeel Waterbeheer met standplaats Antwerpen. Ref: 18 66 AOW CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 17 december 2018. Het generieke deel vindt plaats op 8 januari 2019. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 29 januari 2019.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd. De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Operationeel Waterbeheer  is bevoegd voor:

 • beheer van de onbevaarbare waterlopen m.i.v. investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer;
 • grondwaterbeheer m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen grondwater;
 • lokaal waterbeheer m.i.v. de subsidiëring polders en wateringen, samenwerking lokale besturen;
 • drinkwater en grijswaterbeheer;
 • rattenbestrijding.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

De Ingenieur Elektromechanica staat in voor het technische beheer, het onderhoud, de exploitatie en de verdere uitbouw van kunstwerken op de onbevaarbare waterlopen. De taak van de functiehouder bestaat onder andere uit:

 • beheer (controle, onderhoud, exploitatie) en continue verbetering van elektromechanische installaties (stuwen, pompgemalen, …) op de onbevaarbare waterlopen;
 • instaan voor de voorbereiding en de opmaak van bestekken, voor het onderhoud, de renovatie en nieuwbouw van elektromechanische installaties en het bijhorende afstandsbewakingssysteem, en de uitvoering ervan opvolgen;
 • voorbereiden en opvolgen van de realisatie van nieuwe installaties, en de elektromechanische uitrusting ervan;
 • permanentie verzekeren voor de opvolging van de werking van elektromechanische uitrusting van kunstwerken en voor een 24/7 betrouwbare datastroom van de meetinstallaties.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • verbanden legt en oorzaken ziet;
 • hypothesen formuleert en logische conclusies trekt op basis van de beschikbare gegevens;
 • de voortgang van je eigen werk bewaakt.

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een master diploma (bij voorkeur industrieel ingenieur).

Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 • grondige kennis van elektromechanica (mechanica, elektrotechniek) en automatiseringstechniek;
 • goede kennis van maatsoftware;
 • basiskennis van (water)bouwkunde;
 • basiskennis van de principes van integraal waterbeleid en de natuurtechnische milieubouw;
 • in staat plannen te lezen en eventueel zelf tekenwerk uit te voeren;
 • basiskennis van programmatie op PLC’s, sensoren en dataloggers of bereidheid het te leren;
 • basiskennis van informatietechnologie;
 • kennis van de organisatie van het beheer van de onbevaarbare waterlopen;
 • goede praktische kennis van MS-Office programma’s;
 • kennis van de relevante wetgeving en reglementeringen die van toepassing zijn op je functie:
  • goede kennis van overheidsopdrachten of bereidheid deze kennis snel te verwerven;
  • basiskennis van de wetgeving inzake water, milieu, ruimtelijke ordening, natuur, …;
  • basiskennis inzake veiligheid en gezondheid;
 • in het bezit van een rijbewijs B.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 17 december 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen of door te mailen indien je geen personeelslid van VMM bent.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Koen Martens,  tel: 02  214 21 30.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

Het generieke deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Raymonde de Larochelaan 1.

Het functiespecifiek deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26.

Info over de reisroute vind je hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid