Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Informatiebeheerder / Informatiebeheerder

Informatiebeheerder

Twee contractuele informatiebeheerders – deskundige (B111) voor het team Saneringsinfrastructuur West voor de dienst Gegevensbeheer Saneringsinfrastructuur van de afdeling Ecologisch Toezicht met standplaats Gent of Oostende. Ref: 18 74 AELT CGS B

De uiterste inschrijvingsdatum is 16 januari 2019. Het generieke deel vindt plaats op 4 februari 2019. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 14 februari 2019.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd (vervanging van afwezige personeelsleden).  De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Ecologisch Toezicht is bevoegd voor:

 • adviseren van de omgevingsvergunningsaanvragen inzake afvalwaterlozingen m.i.v. het beheer van de  milieugevaarlijke en diffuse stoffen;
 • toezicht op de uitbouw van de saneringsinfrastructuur;
 • toezicht op het beheer van de saneringsinfrastructuur;
 • gegevensbeheer van de saneringsinfrastructuur.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen. Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod

Taakomschrijving

Je helpt mee aan de het verbeteren van de waterkwaliteit door mee te werken aan de uitbouw van de saneringsinfrastructuur. Je hebt een belangrijke ondersteunende functie binnen het team. Je  volgt zelfstandig dossiers of processtappen van dossiers van GIP en OP-projecten op of je ondersteunt collega’s in deze dossiers. Je  organiseert of participeert bij overleg met de betrokkenen (gemeenten, rioolbeheerders,..). Daarbij werk je nauw samen en rapporteer je aan de gebiedsverantwoordelijken en de teamverantwoordelijke.

Je participeert (met de focus op saneringsinfrastructuur) bij de gebiedswerking rond integraal waterbeleid en projectwerking in kader van aandachts- en speerpuntgebieden.  Je helpt partners of derden overtuigen om mee te werken aan de sanering van afvalwaters samen met de VMM.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het up-to-date houden van data. Je beantwoordt vragen van interne en externe klanten. Je organiseert of participeert bij terreinwerk voor  de inspectie van rioolnetwerken. Je bent flexibel inzetbaar in het hele werkingsgebied van team West en dit afhankelijk van de werkbelasting van het team.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • onder druk kwaliteitsvol werkt blijft afleveren;
 • je eigen werk effectief kan plannen;
 • verbanden legt en oorzaken ziet;
 • hypothesen formuleert en logische conclusies trekt op basis van de beschikbare gegevens.

Bekijk de volledige functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een bachelor diploma.

Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 • basiskennis van de organisatiestructuur van de VMM;
 • basiskennis van de meest courante MS Office toepassingen (Word, Excel, Outlook, Access en PowerPoint);
 • basiskennis GIS is een pluspunt, geen vereiste.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 16 januari 2019.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Download de biografische vragenlijst

 

 

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Kris Muylle tel:  059 56 26 62 of  de heer Koen De Witte : 0473 63 76 59.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be.

De generieke selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Raymonde de Larochelaan 1.

Het functie-specifieke deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24-26.

Info over de reisroute

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid