Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / HR-generalist

HR-generalist

Contractueel HR–generalist - Adjunct van de directeur (A111) voor de afdeling Algemene Zaken met standplaats Aalst. Ref: 19 64 AAZ CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 10 januari 2020. Het generieke deel vindt plaats op 24 januari 2020. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 21 februari 2020.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd. De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Algemene Zaken is bevoegd voor:

 • personeelsbeleid;
 • boekhouding, begroting en facilitymanagement;
 • juridische zaken;
 • logistieke ondersteuning buitendiensten

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen. Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

Wij zijn op zoek naar een HR-generalist, die meewerkt aan de uitvoering van de HR-projecten van de VMM.  Als HR-generalist van een dynamische overheidsorganisatie met ca 900 medewerkers, werk je samen met het diensthoofd en de collega’s van de dienst HR aan de HR-projecten en thema’s zoals leiderschap, cultuur, vorming, procesoptimalisatie, teamontwikkeling, functieclassificaties, …

Je bent het aanspreekpunt voor leidinggevenden en personeelsleden bij de praktische toepassing van het HR-beleid en de HR-processen. Dit omvat o.a.:

 • individuele en teambegeleidingen bij functiewijzigingen;
 • ondersteunen persoonlijke ontwikkelplannen;
 • bijdragen aan discussiesessies met personeelsleden;
 • bijdragen aan de opmaak van een jaarlijks personeelsrapport.

Je biedt ondersteuning bij het transitietraject VMM 2030. In de loop van 2019 werd een nieuwe missie en visie vastgelegd en de strategische doelstellingen opgemaakt. Voor het jaareinde bepaalt de directieraad welke diensten de VMM in de toekomst zal aanbieden. Daarbij hoort een portfolio van projecten die de transitie in de praktijk brengen. De transitie is niet alleen inhoudelijk (andere taken), maar gaat ook over de organisatiecultuur, de manier waarop we als VMM samenwerken, intern en extern. Je ondersteunt de innovatieve arbeidsorganisatie en je draagt bij aan de implementatie van het transitietraject. 

Je volgt de HR-processen van de Vlaamse overheid op, neemt deel aan de HR-netwerken en de HR werkgroepen.

Uiteraard zijn jouw competenties van een onmiskenbare waarde. Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag. 

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je: 
 • hypothesen formuleert; je logische conclusies trekt op basis van de beschikbare gegevens (oordeelsvorming);
 • initiatief neemt om structurele problemen binnen het eigen takendomein op te lossen (reactief en structureel);
 • overeenkomstig de waarden en doelstellingen van de organisatie handelt (organisatiebetrokkenheid);
 • evidente gevoeligheden ziet en begrijpt (360°-inlevingsvermogen);
 • hulp en steun biedt bij het ontwikkelen van de gewenste gedragsvaardigheden (coachen).

Bekijk de volledige functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in bezit zijn van een masterdiploma in één van volgende richtingen: 
 • arbeids- en organisatiepsychologie;
 • bedrijfspsychologie en personeelsbeleid;
 • overheidsmanagement;
 • bestuurskunde en publiek management;
 • bestuurswetenschappen en overheidsmanagement;
 • publiek management.

Of een gelijkaardige aanvullende opleiding hebben gevolgd na een master. 

Daarnaast heb je:
 • een goede kennis van HR-beleid;
 • ervaring met projectmanagement is een pluspunt;
 • een basiskennis van het HR-beleid en de HR-organisatie van de Vlaamse overheid is een pluspunt, indien niet ben je bereid om deze kennis op korte termijn te verwerven.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst. Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 10 januari 2020.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be 

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Download de biografische vragenlijst

 

 

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer De Prins (diensthoofd HR), T 053 72 62 25 / M 0477 68 11 45

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar  

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Meer info over de reisroute  

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.