Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Gespecialiseerd Medewerker Laboratorium

Gespecialiseerd medewerker laboratorium

Gespecialiseerd Medewerker Laboratorium – Deskundige (B111) voor het team Anorganische en Metaal Analysen voor de dienst Laboratorium van de afdeling Rapportering Water met standplaats Gent. Ref: 17 82 ARW CGS B

De uiterste inschrijvingsdatum is 7 januari 2018. Het generieke deel vindt plaats op 23 januari 2018. Het functie-specifieke deel vindt plaats op 6 februari 2018.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd op de samenwerkingsovereenkomsten.

De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Rapportering Water  is bevoegd voor:

  • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in water;
  • meten, modelleren en rapporteren van de oppervlaktewaterkwaliteit;
  • het uitvoeren van en rapporteren over analysen vanuit de VMM- laboratoria.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

Het voorbereiden, het effectief uitvoeren van analysen en metingen op afvalwatermonsters, oppervlaktewatermonsters, (water)bodemmonsters en/of luchtmonsters ; het administratief verwerken van de resultaten, volgens gestandaardiseerde procedures en gestandaardiseerde beproevingsmethoden ten behoeve van diverse diensten binnen en buiten de VMM (heffingen, water, lucht, ...) en; meewerken aan het opstellen of bijwerken van gestandaardiseerde procedures of beproevingsmethoden teneinde correcte informatie die beantwoordt aan de vooropgestelde kwaliteitsnormen af te leveren en de kwaliteit van de analysen voortdurend te verbeteren.

De volledige functie-inhoud lees je in de functiebeschrijving.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een Bachelor diploma in een wetenschappelijke richting (bij voorkeur scheikunde).

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

  • goede algemene kennis van chemie en milieuzorg bezit;
  • in staat bent om analysen nauwkeurig uit te voeren volgens de geldende procedures binnen een sterk gereguleerde omgeving (erkenning, accreditatie);
  • kennis van analyseren en verwerking van de analyseresultaten hebt;
  • vlot kan werken met MS Office toepassingen (Excel, Word);
  • kwaliteitsvolle analyseresultaten aflevert binnen de met de klant afgesproken analysetermijnen;
  • constructief samenwerkt met je collega’s teneinde de doelstellingen van het laboratorium te realiseren.

Voorkennis en ervaring op het vlak van instrumentele technieken met betrekking tot algemene verontreinigingsparameters (CZV, BZV, TOC, totaal stikstof) en de geautomatiseerde analyse van kationen en anionen worden als een meerwaarde beschouwd.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 7 januari 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de mevrouw S. Cattoir,
tel: 09 243 69.04.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Activiteitenverslag 2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid