Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Verantwoordelijke rechtsopvolging heffingen

Verantwoordelijke Rechtsopvolging Heffingen

Contractueel Verantwoordelijke Rechtsopvolging Heffingen – Adjunct van de directeur (A111) voor de dienst Heffingen van de afdeling Economisch Toezicht met standplaats Aalst. Ref: 18 57 AENT CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 14 september 2018. Het generieke deel vindt plaats op 26 september 2018. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 18 oktober 2018.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd. De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.    

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De Afdeling Economisch Toezicht voert o.a. volgende taken uit:

 • economisch toezicht op de gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering m.i.v. de correcte kostentoerekening;
 • inkohieren, innen en invorderen heffing;
 • waterregulator;

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

De functie situeert zich binnen de dienst Heffingen van de afdeling Economisch Toezicht, meer specifiek in het team Rechtsopvolging Heffingen. Je zet je expertise in om de verschillende teams van de dienst Heffingen  te helpen bij het realiseren van hun opdrachten: inkohieren, innen en invorderen van de heffing op waterverontreiniging en grondwaterwinning bij de groot- en kleinverbruikers. Dit doe je in hoofdzaak door o.a. fiscale wetgeving en jurisprudentie op te volgen, mee te werken aan regelgevingsprojecten, adviezen te verlenen over de correcte toepassing van de regelgeving en het beheren van rechtsgedingen ingeleid tegen of door de Vlaamse milieumaatschappij.

Jij wordt verantwoordelijk voor:

 • de juridische ondersteuning bij het toepassen van de wetgeving inzake de heffing op waterverontreiniging en grondwaterwinning en inzake de aanrekening van de saneringskosten;
 • de juridische ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe beleidsvoorstellen;
 • het uitwerken van wetswijzigingen gerelateerd aan de nieuwe beleidsvoorstellen of aan obstakels in de wet ten gevolge van nieuwe wendingen of praktische belemmeringen;
 • het aansturen van het proces rechtsgeschillen en het opvolgen van de rechtspraak m.b.t. de heffingen, o.a. door het opmaken van besluiten en het bespreken van de gerechtelijke uitspraken;
 • het adviseren van het proces invorderen klein- en grootverbruikers en het aansturen van medewerkers bij het invorderen kleinverbruikers;

Om je zo goed als mogelijk in te werken in deze functie, zal je een opleiding van enkele maanden kunnen  volgen bij de huidige statutaire verantwoordelijke rechtsopvolging heffingen. Na haar pensionering (2019) word jij hét aanspreekpunt. Je werkt zeer zelfstandig en rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd Heffingen. 

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • je de essentie van het probleem ziet (probleemanalyse);
 • de evidente gevoeligheden ziet en begrijpt (inlevingsvermogen)
 • de eigen boodschap vlot en duidelijk weet te verwoorden (mondelinge uitdrukkingsvaardigheid)
 • jouw boodschap structureert en een gepast taalgebruik hanteert afhankelijk van de situatie of het publiek (schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid)
 • actief gebruik maakt van de bestaande contacten voor de eigen opdracht (schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid)

Bekijk de volledige functieomschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een licenciaatsdiploma of Master in de Rechten met een grote affiniteit voor fiscaliteit, of Master of Science in de bedrijfseconomie (fiscaliteit) met een grote affiniteit voor rechten.

Kandidaten die hun diploma behalen in het academiejaar 2017-2018 worden toegelaten tot deze procedure. Zij kunnen aangesteld worden na het behalen van hun diploma.

Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden of ben je bereid je zo snel als mogelijk in te werken:

 • Professionele kennis van de milieuwetgeving;
 • Professionele kennis van de heffingswetgeving m.b.t. de heffing op de waterverontreiniging en de heffing op de winning van grondwater;
 • Professionele kennis van de wetgeving inzake water bestemd voor menselijke aanwending, meer bepaald de wetgeving die betrekking heeft op de bijdragen en vergoedingen;
 • Professionele kennis van relevante fiscale wetgeving en jurisprudentie;
 • Kennis van de courante software-toepassingen zoals Word, Excel, Outlook en eventueel Access.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst. Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 14 september 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Download de biografische vragenlijst

 

 

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Pieter D’Hondt (tel: 053 72 63 25)

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24-26. Info over de reisroute vind je op onze site.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid