Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Toezichthouder afvalwater

Toezichthouder afvalwater

Contractueel Toezichthouder Afvalwater – Adjunct van de directeur (A111) voor de dienst Audit & Opvolging van de Afdeling Economisch Toezicht met standplaats Aalst. Ref 18 01 AENT CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 11 februari 2018. Het generieke deel vindt plaats op 1 maart 2018 . Het functie-specifieke deel vindt plaats op 29 maart 2018.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd (vervanging van afwezige personeelsleden).  De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De Afdeling Economisch Toezicht voert o.a volgende taken uit:

 • economisch toezicht op de gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering m.i.v. de correcte kostentoerekening;
 • inkohieren, innen en invorderen heffing;
 • waterregulator;

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

De toezichthouder staat in voor het uitvoeren van audits, benchmarks en andere controles bij de nv Aquafin, gemeentelijke rioolbeheerders en/of watermaatschappijen om de naleving van reglementeringen, overeenkomsten en normen op te volgen, de efficiënte inzet van de middelen na te gaan en de kwaliteit van de dienstverlening te controleren, teneinde hierover te rapporteren en te kunnen adviseren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden of zelf gepaste acties te ondernemen.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • verbanden legt en oorzaken ziet;
 • standpunten inneemt en de consequenties daarvan overziet;
 • spontaan met eigen standpunten naar voor komt en eigen belangen bewaakt en verdedigt
  of de belangen van de entiteit en de grenzen ervan;
 • je boodschap structureert en een gepast taalgebruik hanteert afhankelijk van de situatie of het publiek;
 • zowel zelfstandig als in teamverband kan werken.

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een masterdiploma in een economische richting (bij voorkeur handelswetenschappen of handelsingenieur) of gelijkwaardig door ervaring.

Je hebt:

 • kennis over de wijze waarop overheidstoezicht toegepast wordt in Vlaanderen en andere Eu-landen;
 • inzicht in de wijze waarop controles en audits worden opgezet en uitgevoerd en hebt begrip voor de gevoeligheid van de te controleren/te auditeren actoren;
 • kennis van de courante MS Office toepassingen, zoals MS Word, MS Excel, Access en Outlook.

Je bent bovendien bereid om zelfstandig of via opleidingen:

 • kennis en begrip op te bouwen van de specifieke reglementeringen, normen, overeenkomsten,… inzake afvalwatersaneringen en water in het algemeen;
 • inzicht te verwerven in de werking van de te controleren en te onderzoeken actoren;
 • vertrouwd te geraken met de verschillende actoren betrokken bij het waterbeleid en hun beleidsdoelstellingen.

Ervaring met het zelfstandig uitwerken van bedrijfseconomische concepten, zoals bijvoorbeeld  benchmarking, efficiëntie- en prestatiemeting, en/of met het uitvoeren van financiële of interne audits is een pluspunt.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 11 februari 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de mevrouw Hilde Soetaert, tel: 053 72 63 31 of via mail h.soetaert@vmm.be

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Activiteitenverslag 2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid