Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Specialist Systeembeheer

Specialist Systeembeheer

Specialist Systeembeheer – Ingenieur of Informaticus (A121) voor de dienst Hoogwaterbeheer van de afdeling Operationeel Waterbeheer met standplaats Brussel. Ref: 17 74 AOW CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 25 februari 2018. Het generieke deel vindt plaats op 14 maart 2018. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 30 maart 2018.
Het gaat over een contract van onbepaalde duur. De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Operationeel Waterbeheer  is verantwoordelijk  voor:

 • het beheer van de onbevaarbare waterlopen m.i.v. investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer;
 • grondwaterbeheer m.i.v. het adviseren van de omgevingsvergunningsaanvragen grondwater;
 • lokaal waterbeheer m.i.v. de subsidiëring polders en wateringen, samenwerking lokale besturen;
 • drinkwater en grijswaterbeheer;
 • rattenbestrijding.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon m.i.v. permanentievergoeding, werkzekerheid en een goed evenwicht tussen werk en privé ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer met eventuele fietsvergoeding. Een laptop,  smartphone en internet thuis via de werkgever worden voorzien.

Bekijk ons aanbod

Taakomschrijving

Als specialist systeembeheer werk je bij de  dienst Hoogwaterbeheer. Die dienst is ter ondersteuning van het waterlopenbeheer in Vlaanderen verantwoordelijk voor de waterkwantiteitsmetingen, hydraulische modellering en scenario-analyses, de voorspelling van overstromingen en droogte; plus het beheer van specifieke hydrologische informatiesystemen, geografische informatiesystemen, afstandsbewaking- & alarmsystemen en de portaalsite www.waterinfo.be. De dienst beschikt hiervoor over een ICT-omgeving met een 200-tal servers (fysiek+virtueel), met windows of linux besturingssystemen en dit verspreid over datacenters in Brussel en Leuven (vanaf 2019 Gent en Aalst). 

De specialist systeembeheer zorgt voor een stabiele en performante ICT-omgeving door mee te werken aan het onderhoud (preventief en curatief), de planning en de verdere uitbouw van deze ICT-omgeving. Er wordt gewerkt in nauw teamverband met de andere specialisten systeembeheerder en men is mee verantwoordelijk voor het operationeel houden van alle applicaties binnen een permanentieregeling  van de afdeling. Ook  (toezien op) de upgrade en/of migratie van onderliggende IT-systemen (netwerk, SAN-storage, Oracle- en Microsoft SQL databanken, Hyper-V en Citrix-omgevingen, back-up, firewall, antivirus, …) behoort tot het takenpakket. Bovendien  draagt de specialist systeembeheer actief bij aan business-, functionele en technische analyses voor informatiesystemen die worden uitgebreid of nieuw worden opgezet. Vervolgens wordt mee gewerkt aan het ontwikkelen van software-code en scripts (bv. JavaScript) of het instellen van bij voorkeur open databanken (bv. PostGreSQL) en het waar nodig integreren in bestaande of nieuwe (open) systemen voor Content/Document Management of Geografische Informatie. Deze werkzaamheden kaderen binnen een vrij omvangrijke omvorming van bestaande - meestal licentie-gebaseerde - informatiesystemen naar een service georiënteerde architectuur met open en herbruikbare componenten die in de komende jaren stelselmatig zal uitgerold worden, ook met assistentie van externe IT-dienstverleners. Kortom we zoeken een enthousiaste, gedreven polyvalente specialist systeembeheer met een hart voor belangrijke milieutopics als overstromingen, droogte, klimaatverandering, … .

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag. 

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • verbanden legt en oorzaken ziet;
 • hypothesen formuleert en logische gegevens trekt op basis van de beschikbare gegevens;
 • de voortgang van het eigen werk bewaakt.

Bekijk de functiebeschrijving

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een Master diploma  dat toegang geeft tot de graad van Ingenieur of Informaticus (wetenschappen, ingenieurswetenschappen, bio-ingenieurs, economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, master na master in de toegepaste informatica, master in de aanvullende studies in de informatica, master in de industriële wetenschappen, master handelsingenieur, diploma burg ir, diploma burg ir architect, landbouwkundig ir, ir in de scheikunde, bijzondere lic. in de informatica, industrieel ing., handelsingenieur ).

Kandidaten die hun diploma behalen in het academiejaar 2017-2018 worden toegelaten tot deze procedure.  Zij kunnen aangesteld worden na het behalen van hun diploma.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • Goede kennis hebt van:
  • Serverbeheer voor Windows OS 2012 + 2016 en Linux O.S.
  • Oracle, SQL, Hyper-V, Citrix
  • Beheer van netwerk, firewall, reverse proxy… 
  • AD, DHCP, DNS
  • Programmeren & Scripting  (bv. JavaScript, Python, Powershell, R, perl…  )
 • Noties hebt van:
  • Applicatieontwikkeling
  • Wetgeving overheidsopdrachten

Bekijk het selectiereglement

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 25 februari 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve ook na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen als je geen personeelslid van de VMM bent.

Download de biografische vragenlijst

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Kris Cauwenberghs tel: 02 214 21 40.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.