Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Gebiedsbeheerder onbevaarbare waterlopen

Gebiedsbeheerder Onbevaarbare Waterlopen

Statutair Gebiedsbeheerder Onbevaarbare Waterlopen – Deskundige (B111) voor het team Onderhoud en Toezicht voor de dienst Beheer Onbevaarbare Waterlopen van de afdeling Operationeel Waterbeheer met standplaats Oostende. Ref: 18 55 AOW BHM B

De uiterste inschrijvingsdatum is 26 augustus 2018. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 19 september 2018.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Operationeel Waterbeheer is bevoegd voor:

 • beheer van de onbevaarbare waterlopen m.i.v. investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer;
 • grondwaterbeheer m.i.v. het adviseren van de omgevingsvergunningen grondwater;
 • lokaal waterbeheer m.i.v. de subsidiëring polders en wateringen, samenwerking lokale besturen;
 • drinkwater en grijswaterbeheer;
 • rattenbestrijding;
 • watersysteemkennisbeheer m.i.v. het adviseren van de aanvragen watertoets en hoogwaterbeheer;

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

Jij maakt als gebiedsbeheerder deel uit van het team onderhoud en toezicht, binnen de dienst Beheer Onbevaarbare Waterlopen. Je zal het beheer, onderhoud en toezicht van onbevaarbare waterlopen voorbereiden en uitvoeren om de doelstellingen (waterkwantiteit, ecologie,…) voor deze waterlopen te realiseren in overeenstemming met de principes van het integraal waterbeleid. Je zal een cruciale rol spelen bij het voorkomen van wateroverlast in het bekken van de IJzer, Leie en Brugse Polders.

Uiteraard betekent dit ook dat je lid bent van het permanentieteam (oproepbaar bij wateroverlast of andere problemen). Je werkt graag zelfstandig en rapporteert rechtstreeks aan de onderhoudsingenieur onbevaarbare waterlopen. 

 Concreet bestaat de taak uit:

 • het onderhoud van de onbevaarbare waterlopen en bijhorende patrimonium van VMM;
 • het onderhoud, exploitatie, sturing en optimalisatie van kunstwerken (stuwen, pompgemalen,…) op onbevaarbare waterlopen;
 • het voorbereiden en de uitvoering van herstellingswerken en kleine inrichtingswerken aan de onbevaarbare waterlopen en de kunstwerken; het toezicht op de onbevaarbare waterlopen;
 • permanentie verzekeren.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • de essentie van het probleem ziet (probleemanalyse);
 • met oog voor detail correct werk aflevert (nauwkeurigheid);
 • het eigen werk organiseert (organiseren).

Bekijk de volledige functieomschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure moet je:

 • Ofwel ambtenaar zijn in dezelfde graad bij de Vlaamse overheid
 • Ofwel contractueel bij de Vlaamse overheid tewerkgesteld zijn en daarbij:
  • voor de graad in kwestie al geslaagd zijn in een objectieve wervingsprocedure voor statutaire of contractuele betrekkingen met algemene oproep
  • op de inschrijvingsdatum een gelijkwaardige functie in minstens een gelijke rang uitoefenen
  • meer dan 2 jaar ononderbroken in dienst zijn bij de VO (ongeacht of het over verschillende functies ging, of over verschillende niveaus).

We zoeken een kandidaat met volgende kennis en vaardigheden (praktische of theoretische) van:

 • (water)bouwkunde;
 • de organisatie van het beheer van de onbevaarbare waterlopen;
 • de principes van integraal waterbeleid en de natuurtechnische milieubouw;
 • MS-Office programma’s

basiskennis van

 • hydrologie en hydraulica;
 • informatica (o.a. met het oog op het raadplegen van automatische afstandsbewakingssystemen en voor het raadplegen van afvoervoorspellingsmodellen; kennis van autocad is een pluspunt);
 • de relevante wetgeving en reglementeringen (overheidsopdrachten, de wetgeving inzake water, milieu, ruimtelijke ordening, natuur, …);
 • veiligheid en gezondheid;
 • het lezen van plannen en eventueel zelf tekenwerk wil uitvoeren;
 • in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Voldoe je hieraan? Dan ben jij diegene die wij zoeken!

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst. Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 26 augustus 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Download de biografische vragenlijst

 

 

Heb je nog vragen?

Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Koen Martens (tel: 02 214 21 30).

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24-26. Info over de reisroute vind je op onze site.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid