Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Dossierbeheerder Overheidsopdrachten

Dossierbeheerder overheidsopdrachten

Contractueel Dossierbeheerder Overheidsopdrachten – Deskundige (B111) voor het team Datatransmissie en processen voor de dienst Lucht van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie met standplaats Antwerpen. Ref: 18 49 ALMC CGS B.

De uiterste inschrijvingsdatum is 29 juli 2018. Het generieke deel vindt plaats op 13 augustus 2018. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 29 augustus 2018.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd (Samenwerkingsovereenkomst met externen). De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Lucht, Milieu en Communicatie is bevoegd voor:

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen lucht;
 • meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit m.i.v. IRCEL;
 • rapporteren over de toestand van het Vlaams leefmilieu : MIRA;
 • communicatie;
 • internationaal milieubeleid.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen. Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

De Dossierbeheerder Overheidsopdrachten staat, in samenwerking met de inhoudelijk en administratief betrokken collega’s, in voor het beheer van aankoopdossiers, samenwerkingsovereenkomsten en gelijkaardige contracten. Hij/zij rapporteert hierover aan alle betrokkenen. Daarnaast ondersteunt de Dossierbeheerder Overheidsopdrachten de verantwoordelijke in de opvolging en beheersing van de budgetten van de betrokken dienst of afdeling.

De functiehouder ziet er op toe dat de interne procedures en de wetgeving op de overheidsopdrachten worden gerespecteerd.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk blijft afleveren;
 • je eigen werk effectief plant;
 • verbanden legt en oorzaken ziet;
 • hypothesen formuleert en logische conclusies trekt op basis van de beschikbare gegevens.

Bekijk de volledige functieomschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een bachelor diploma (bij voorkeur Rechtspraktijk, Marketing, Accoutancy en fiscaliteit, Office Management, Bedrijfsmanagement of gelijkwaardig).

Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 • basiskennis van financieel beheer en sterke cijfermatige vaardigheden;
 • goede kennis van standaard informaticatoepassingen (MS Office, Windows, …);
 • goede administratieve vaardigheden in functie van dossierbeheer;
 • kennis van de wetgeving overheidsopdrachten en de concrete toepassing hiervan is een troef.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 29 juli 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Download de biografische vragenlijst

 

 

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de mevrouw Frea Blommaert, tel: 03 244 10 67 of via mail f.blommaert@vmm.be

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24-26. Info over de reisroute vind je op onze site.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid