Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Applicatie-analist/ontwikkelaar

Applicatie-analist/ontwikkelaar

Applicatie-analist/ontwikkelaar – Programmeur (B121) voor het team Applicatiesoftware voor de dienst Informatica van de afdeling Kennisbeheer met standplaats Aalst. Ref: 16 55 AKB CGS B

De uiterste inschrijvingsdatum is 31 december 2016. Het generieke deel vindt plaats op 25 januari 2017. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 21 februari 2017.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd (vervanging van afwezige personeelsleden).

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Kennisbeheer is bevoegd voor:

 • organisatieontwikkeling m.i.v. het beleid beheersinformatie;
 • informatica.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

Als deel van het Team applicatiesoftware werk je op dagelijkse basis aan de ontwikkeling van en kwaliteitcontrole op maatsoftware volgens professionele standaarden.
Je komt in contact met zeer diverse en vernieuwende technologiën, gaande van web based, geografisch tot mobiel. Je wordt nauw betrokken bij technologische keuzes, en je bent constant bezig met onderzoek, kennisopbouw en verbetering van onze processen.

De taak van de applicatie-analist/ontwikkelaar is veelomvattend en bestaat uit:

 • Implementeren van webtoepassingen (Java backend)
  • Technische analyses uitwerken, inclusief database modellering en conversies
  • Ontwikkelen van IT-oplossingen
  • Kwaliteitsbewaking en technische controle van aannemers binnen IT-projecten
  • Documentatie van IT-oplossingen (laten) aanmaken
 • Onderhoud en ondersteuning van maatsoftware, inhoudelijke DBA taken:
  • Regelmatig de werking van databanken en andere softwareoplossingen controleren en zo nodig bijwerken of onderhouden
  • Op basis van gerapporteerde bugs of problemen de bestaande IT-oplossingen bijwerken
  • Inhoudelijke rechtzettingen op RDBMS (Informix & Postgress)
  • Controle en monitoring van datastromen (extern of intern) naar de RDBMS
 • Voorbereiden en plannen IT projecten:
  • Kennis nemen van de uit te voeren opdrachten en op basis hiervan een eigen werkplan opstellen
  • Voorafgaandelijk inwinnen van informatie ter verduidelijking van de opdracht
  • Contacteren van klanten en andere betrokkenen
  • Voorbereidend studie- en opzoekwerk verrichten (Functionele en Technische analyse)
 • Rapportering & ondersteuning eindgebruikers
  • Rapporteren over de voortgang binnen IT-projecten
  • Signaleren van knelpunten
  • Beantwoorden van vragen en advies verstrekken aan klanten
  • Organiseren van en/of technisch of vakinhoudelijk ondersteunen van cursussen
  • Assistentie verlenen bij het gebruik van gespecialiseerde systemen
  • Verspreiden van documentatie naar interne en/of externe klanten
  • Deelnemen aan vergaderingen, werkgroepen, stuurgroepen, …

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • de essentie van het probleem ziet;
 • met oog voor detail correct werk aflevert;
 • het eigen werk organiseert.

Bekijk de taakomschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een bachelordiploma.  Voor deze functie is het belangrijk dat je:

 • basiskennis hebt van de concepten en principes van relationele databanken;
 • basiskennis hebt om databankstructuren te ontwerpen, met gegevens opvullen en via SQL bevragen en bij voorkeur hier ook praktijkervaring mee hebt;
 • basiskennis hebt en bij voorkeur ook recente ervaring hebt met Java software development;
 • basiskennis hebt over en vertrouwd bent met de concepten van web services, IoC en relationele mapping
 • noties hebt van versiebeheer, issue management, build systemen, unit testen.
 • bereid en gemotiveerd bent om deze kennis waar nodig verder uit te bouwen en  de nodige flexibiliteit aan de dag legt om deze kennis snel op het gewenste niveau te brengen.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 31 december 2016.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer  Pieter Borremans, tel.: 053 72 65 50. 

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be.

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9320 Erembodegem, A. Van De Maelestraat 96.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Activiteitenverslag 2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid