Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Adviesverlener grondwater

Adviesverlener grondwater

Adviesverlener Grondwater – Adjunct van de directeur (A111) voor het team Grondwateradvisering voor de dienst Grondwater en Lokaal Waterbeheer van de afdeling Operationeel Waterbeheer met standplaats Gent. Ref: 17 76 AOW CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 10 december 2017. Het generieke deel vindt plaats op 21 december 2017. Het functie-specifieke deel vindt plaats op 9 januari 2018.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd (vervanging van afwezige personeelsleden).  De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.        

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Operationeel Waterbeheer is bevoegd voor:

 • beheer van de onbevaarbare waterlopen m.i.v. investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer
 • grondwaterbeheer m.i.v. het adviseren van de omgevingsvergunningsaanvragen grondwater
 • lokaal waterbeheer m.i.v. de subsidiëring polders en wateringen, samenwerking lokale besturen
 • drinkwater
 • rattenbestrijding
 • watersysteemkennisbeheer m.i.v. het adviseren van de aanvragen watertoets en hoogwaterbeheer

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

Je staat in voor de adviesverlening voor de grondwatergerelateerde aspecten in aanvragen van een omgevingsvergunning   voor projecten gelegen in de provincie Antwerpen, maar eventueel ook in andere provincies. Je vertaalt de beleidslijnen i.v.m. het beheer van de grondwatervoorraden naar de concrete situaties in een vergunningsaanvraag.

Je doet de opvolging van het volledige vergunningstraject van eventuele voorbespreking, MER of MERontheffing tot de uiteindelijke beoordeling van de vergunningsaanvraag en verdedigt het advies van onze dienst op de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie in Antwerpen.

Het werk gebeurt vanuit ons kantoor in Gent waar het personeelslid terecht komt in een team dat gelijkaardige taken uitvoert.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • verbanden kan leggen en oorzaken ziet
 • onder verhoogde werkdruk kwaliteitsvol werk blijft afleveren
 • standpunten inneemt en de consequenties daarvan overziet

Bekijk de volledige functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een Master diploma in een wetenschappelijke richting (bij voorkeur master in de geologie of geografie).

Daarnaast voldoe je aan volgende voorwaarden:

 • goede kennis van informatieverwerking met de computer: databanken, geografische informatie systemen, MS-office
 • goede kennis van de bestaande databanken (databank ondergrond Vlaanderen)
 • kennis van de vigerende regelgeving en beleid m.b.t. grondwater
 • basiskennis van de wetenschappelijke methodes voor onderzoek inzake grondwater zoals hydrogeochemische processen, grondwatermodellering, …
 • brede kennis en interesse in hydrologie, geologie en integraal waterbeheer

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 10 december 2017.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met  mevrouw Ilse Van Eylen,

tel: 09 243 68 20.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Activiteitenverslag 2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid