Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht stages / Stage werftoezichter in Oostende

Stage werftoezichter in Oostende

Er is een stageplaats voor een werftoezichter voor de afdeling Operationeel Waterbeheer in Oostende. De periode waarbinnen je stage loopt is bespreekbaar.

Wie zijn we?

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

Je zal deel uitmaken van de dienst Investeringen en Renovaties, onderdeel van de afdeling Operationeel Waterbeheer binnen de Vlaamse Milieumaatschappij. Die dienst is verantwoordelijk voor alle nieuwe bouwprojecten langs de waterlopen van de VMM.

Wat zal jij doen?

Als werftoezichter sta je samen met de projectingenieur in voor het voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van deze bouwprojecten. Pompstations, wachtbekkens, kademuren en dijken zijn voorbeelden van bouwprojecten. Het betreft zowel bouwwerken gericht op de beveiliging tegen overstromingen als projecten die de landschappelijke of ecologische waarde van de waterlopen verbeteren.

De taken van de werftoezichter zijn zeer uitvoeringsgericht. De opdracht start bij de planning, probleemverkenning en het vooroverleg en gaat via de opmaak van voorstudies en voorontwerpen over op het definitief ontwerpen van de werken. Ook het helpen bij de aanvragen van alle vergunningen waaronder de bouwvergunning en het aankopen van terreinen om de werken te kunnen op uitvoeren, behoren tot het takenpakket van de werftoezichter.

De werftoezichter rapporteert aan de projectingenieur. De projectingenieur kan verschillen per bouwproject en hoeft niet uit dezelfde provinciale buitendienst te komen als de werftoezichter. Het diensthoofd van de Dienst Investeringen en Renovaties overkoepelt de projectingenieurs. Bij de uitvoering van de werken heeft de werftoezichter een controlerende rol t.a.v. de aannemers. Ook is hij hun eerste aanspreekpunt.

Waaraan moet je voldoen?

Je volgt een opleiding in bouwkunde, openbare werken, landmeten of gelijkaardig.

Je hebt een goede kennis van MS Windows en de meest courante Office-toepassingen, zoals Word, Excel, Powerpoint en Access.

Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Praktisch

De periode waarin je je stage doet, is bespreekbaar.

Je werkplek is het VMM-kantoor in Oostende.

Als je vragen hebt over de functie-inhoud, neem dan contact op met Ivo Terrens op T 0478 79 51 04 of i.terrens@vmm.be of met Karin Vermeulen op T 0478 79 51 16 of k.vermeulen@vmm.be.

Andere vragen kan je sturen naar stages@vmm.be

Stel je kandidaat voor deze stage

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Activiteitenverslag 2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid