Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht stages / Stage Projectmedewerker Multiparametersonde - bijzonder wateronderzoek

Stage Projectmedewerker Multiparametersonde - bijzonder wateronderzoek

Er is een stageplaats voor een Projectmedewerker Bijzonder Wateronderzoek voor het team Sturing en Rapportering Water. De periode waarbinnen je stage loopt is bespreekbaar. Ref: ST 17 55

Wie zijn we?

Het team Bijzonder Wateronderzoek van de VMM gebruikt multiparametersondes om de oppervlaktewaterkwaliteit online op te volgen. De implementatie van dergelijke instrumenten in een typisch project van de VMM is de opzet.

Wat zal jij doen?

Als stagiair ondersteun je het team bij alle stappen van het proces. Van het opzetten van de sonde tot de implementatie en het analyseren en interpreteren van de cijfergegevens. Je zal samen met de terreinmedewerkers leren werken met een multiparametersonde in een typisch waterproject van VMM.

Waaraan moet je voldoen?

Bereid zijn om veldwerk te doen, samen met onze ervaren terreinmedewerkers, is essentieel. Daarbij zal je moeten werken in verschillende weersomstandigheden.
Na het werk op het terrein zelf, zal je ook alle veldgegevens moeten verwerken én interpreteren. Kunnen werken met courante Office-programma’s (Word, Excel, Outlook) is een noodzaak.

Praktisch

De periode waarin je je stage doet, is bespreekbaar.

Mogelijke VMM-locaties voor je stage zijn Oostende, Gent, Leuven, Herentals of Hasselt.

Als je vragen hebt over de functie-inhoud, neem dan contact op met Ward De Cooman T 053 72 66 17 of w.decooman@vmm.be.

Andere vragen kan je sturen naar stages@vmm.be.

Stel je kandidaat voor deze stage

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Activiteitenverslag 2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid