Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht stages / Stage onderzoeksmedewerker lucht

Stage onderzoeksmedewerker lucht

Er is een stageplaats voor een onderzoeksmedewerker lucht bij de kern Lucht voor een duurtijd van 6 weken tot 3 maanden in de periode van 01-03-2022 tot 23-12-2022.

Wie zijn we?

De kern Lucht:

 • fungeert als bevoegde instantie voor de voorbereiding van het luchtbeleid en biedt als partner oplossingen aan voor het bereiken van een goede luchtkwaliteit;
 • inventariseert en rapporteert de emissies in lucht;
 • geeft adviezen over MER-procedures, plannen en vergunningsaanvragen rond lucht;
 • beoordeelt de luchtkwaliteit aan de hand van metingen en modelleringen.

Wat zal jij doen?

Meewerken aan de verdere uitbouw van de Samen voor Zuivere Lucht website (SvZL-samenvoorzuiverelucht.eu):

 • Voornaamste taak zal een literatuurstudie zijn van een 70-tal maatregelen die erop gericht zijn  om de luchtkwaliteit te verbeteren;
 • Nakijken van de brochure met praktijkvoorbeelden van Mimolo (https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/13904) en dit omzetten naar inspirerende voorbeelden bij het luik "inspiratie" op de website SvZL.

Waaraan moet je voldoen?

Je bent een student met een wetenschappelijke opleiding (bv master milieuwetenschappen of bachelor milieu en duurzaamheidsmanagement).

Verwachte competenties:

 • Communicatief (vlotte & heldere schrijfstijl)
 • Wetenschappelijke interesse in problematiek luchtkwaliteit.

Communicatief

 • Belangrijk aspect is de communicatieve vaardigheden nodig om teksten te herwerken, begrijpbaar voor de gewone burger (heldere en vlotte schrijfstijl). Een pluspunt bestaat er in om mee te denken hoe we dit kunnen aanbieden op een inspirerende en activerende manier;
 • Minstens digitale kennis om met de standaard tekstverwerking te kunnen werken. Een pluspunt bestaat in kennis over digitale communicatie.

Wetenschappelijke interesse (interesse in problematiek luchtkwaliteit)

 • De functie vereist het omgaan met grote hoeveelheid wetenschappelijke teksten;
 • Kritisch en analytische denken bij het omgaan met databanken (bv. web of science). 

Praktisch

De periode waarin je je stage doet, is bespreekbaar (6 weken tot 3 maanden in de periode van 1-03-2022 tot 23-12-2022). Standplaats: Antwerpen. Als je vragen hebt over de functie-inhoud, neem dan contact op met mevrouw Celien Van Gorp – c.vangorp@vmm.be. Andere vragen kan je sturen naar .

Stel je kandidaat voor deze stage

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.