Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht stages / Stage medewerker sedimentmeetnet

Stage medewerker sedimentmeetnet

Wij hebben een stageplaats voor een ‘Medewerker sedimentmeetnet’ voor de afdeling Operationeel Waterbeheer! (ST AA 19 03)

Wie zijn we?

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat onder meer watersystemen opvolgt en beheert. De afdeling Operationeel Waterbeheer spitst zich concreet toe op het beheer van de onbevaarbare waterlopen: deze afdeling bouwt infrastructuur, voert onderhoudswerken uit, stuurt en houdt toezicht op de waterafvoer en het goed functioneren van de installaties.

De VMM voert jaarlijks slibruimingen uit op onbevaarbare waterlopen op 1e categorie. Doel van de slibruimingen is het behoud van de afvoermogelijkheden en de realisatie van de ecologische doelstellingen voor de waterlopen. De VMM streeft naar een goede onderbouwing van de sedimentproblematiek in functie van een kosteneffectieve planning van de slibruimingen. Hiertoe werd onder meer reeds een sedimentmodel opgemaakt.

Je vindt meer info op onze website www.vmm.be.

Wat zal jij doen?

Het takenpakket van de stagiair bestaat uit het ondersteunen van het operationeel houden van het sedimentmeetnet. Meer specifiek zal de stagiair instaan voor de kalibratie en het onderhoud van de meetapparatuur in het labo, het uitvoeren van metingen en onderhoud van meetapparatuur op het terrein en het ondersteunen van de implementatie van nieuwe meetapparatuur.

Waaraan moet je voldoen?

Een gemotiveerde student in het hoger onderwijs in de richting milieu. Daarnaast voldoe je aan de volgende criteria:

  • zelfstandig kunnen werken;
  • technisch onderlegd (minimale technische kennis van meetapparatuur);
  • kennis rond slibruimingen en sedimentbeheer is een pluspunt.

Praktisch

De periode waarin je je stage doet, is bespreekbaar. Je werkplek is het VMM-kantoor in Gent.

Als je vragen hebt over de functie-inhoud, neem dan contact op met mevrouw Nele Van Ransbeeck op T 02 214 21 35 of n.vanransbeeck@vmm.be.

Stel je kandidaat voor deze stage

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid