Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht stages / Stage Medewerker modellering nutriënten in Aalst

Stage Medewerker modellering nutriënten in Aalst

Er is een stageplaats voor een medewerker Modellering Nutriënten voor het team Onderbouwing waterkwaliteitsbeleid. De periode waarbinnen je stage loopt is bespreekbaar.

Wie zijn we?

Je doet stage in het Team Onderbouwing Waterkwaliteitsbeleid van de Dienst Stroomgebiedsbeheer. Het landbouwemissiemodel NEMO is een operationeel model waarmee emissies van nutriënten naar oppervlaktewater worden gemodelleerd, Vlaanderen dekkend. NEMO draagt rechtstreeks bij aan de onderbouwing van het maatregelen-programma 2022-2027, in kader van het stroomgebiedbeheerplan voor Schelde en Maas.

Wat zal jij doen?

Het takenpakket bestaat uit het uitvoeren van test-simulaties. Dit zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling en de verfijning van het model. Datavoorbereiding maakt ook deel uit van het takenpakket. De output van de simulaties dient verder verwerkt te worden (er zijn verwerkingstools ter beschikking) en gerapporteerd in figuren en tabellen, met beschrijving van de aannames en besluiten. Verder onderzoek is mogelijk in functie van de uitkomst van de test simulaties: onderzoek van input en output data, nieuwe simulaties,…

Waaraan moet je voldoen?

  • Inzicht om data te structureren, analyseren en interpreteren
  • duidelijk rapporteren van de uitgevoerde taken zodat het onderzoek reproduceerbaar en transparant is
  • sterk gemotiveerd om zich met ondersteuning in te werken op korte tijd (1 week), om zo ook tot zelfstandig werken te komen
  • kennis van en ervaring met GIS software ArcMAP of QuantumGIS
  • kennis van en ervaring met programmeren is een pluspunt (Python: voornamelijk numpy en scipy)

Praktisch

De periode waarin je je stage doet, is bespreekbaar. De plaats waar je stage doet is Aalst.

Als je vragen hebt over de functie-inhoud, neem dan contact op met Jan Coppens T 053 72 63 27 of j.coppens@vmm.be. Andere vragen kan je sturen naar

Stel je kandidaat voor deze stage

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Activiteitenverslag 2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid