Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht stages / Stage medewerker modellering ecologie Aalst

Stage medewerker modellering ecologie Aalst

Er is een stageplaats voor een medewerker Modellering Ecologie voor het team Onderbouwing waterkwaliteitsbeleid. De periode waarbinnen je stage loopt is bespreekbaar.

Wie zijn we?

Het team onderbouwing waterkwaliteitsbeleid (Afdeling Integraal Waterbeleid, Dienst Stroomgebied-beheer) ontwikkelt een aquatisch ecologisch model voor macro-invertebraten. 

Wat zal jij doen?

In het kader van de modelontwikkeling kan je als stagestudent bijdragen tot verschillende deeltaken. Het komende jaar staat het volgende op het programma:

  • het aflijnen van leefgebieden van macro-invertebraten op basis van historische verspreiding en habitatgeschiktheidsmodellen;
  • het ontwikkelen van een streefbeeld voor verschillende waterlichamen in termen van macro-invertebraten;
  • een kalibratie van de modelparameters aan de hand van een optimalisatiealgoritme;
  • het valideren van verschillende habitatgeschiktheidsmodellen.

Je kan tot 1 van deze taken bijdragen, afhankelijk van jouw expertise. Je zorgt voor een duidelijke rapportage van de uitgevoerde taken, dit maakt het onderzoek reproduceerbaar en transparant.

Waaraan moet je voldoen?

  • kennis van statistische dataverwerking en/of wetenschappelijk programmeren in R of Python
  • notie hebben van geografische dataverwerking, het ecologisch model is ruimtelijk expliciet
  • kennis van statistiek/machine learning/GIS is belangrijk
  • kennis van waterbeheer en aquatische ecologie is aan te bevelen

Engelstalige studenten worden ook toegelaten.

Praktisch

De periode waarin je je stage doet, is bespreekbaar. De standplaats is Aalst.

Als je vragen hebt over de functie-inhoud, neem dan contact op met Elina Bennetsen T 053 72 67 03 of e.bennetsen@vmm.be. Andere vragen kan je sturen naar

Stel je kandidaat voor deze stage

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Activiteitenverslag 2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid