Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht stages / Stage Medewerker Inventarisatie Slibruimingen Brussel

Stage Medewerker Inventarisatie Slibruimingen Brussel

Er is een stageplaats voor een Medewerker Inventarisatie Slibruimingen voor de afdeling Operationeel Waterbeheer. De periode waarbinnen je stage loopt is bespreekbaar.

Wie zijn we?

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat onder meer watersystemen opvolgt en beheert. De afdeling Operationeel Waterbeheer spitst zich concreet toe op het beheer van de onbevaarbare waterlopen: deze afdeling bouwt infrastructuur, voert onderhoudswerken uit, stuurt en houdt toezicht op de waterafvoer en het goed functioneren van de installaties.

De VMM voert jaarlijks slibruimingen uit op onbevaarbare waterlopen op 1e categorie. Doel van de slibruimingen is het behoud van de afvoermogelijkheden en de realisatie van de ecologische doelstellingen voor de waterlopen. De VMM streeft naar een goede onderbouwing van de sedimentproblematiek in functie van een kosteneffectieve planning van de slibruimingen. Hiertoe werd onder meer reeds een sedimentmodel opgemaakt.

Je vindt meer info op onze website www.vmm.be.

Wat zal jij doen?

Zelfstandig de uitgevoerde slibruimingen van de afgelopen jaren kunnen inventariseren op basis van de bestaande GIS gegevens en bijkomende gegevens inventariseren op basis van dossiers en gegevens uit de archieven. Daarnaast de gegevens kunnen interpreteren en verwerken om een zo volledig mogelijk databank (in GIS) van de slibruimingen door AOW op te bouwen. Beschikbare gegevens omtrent de mogelijke bronnen van sediment (huishoudens, industrie en landbouw) in deze GIS databank verwerken. Finaal zal je een interpretatie maken van de link tussen de ruimingen en sedimentbronnen en deze rapporteren. Door de sedimentbronnen in kaart te brengen wordt het mogelijk om gerichte, werkzame preventieve maatregelen voor te stellen met als eindobjectief een verminderde noodzaak aan slibruimingswerken en een goedkoper waterlooponderhoud.

Waaraan moet je voldoen?

Je bent student in het hoger onderwijs in een wetenschappelijke richting. Daarnaast voldoe je aan de volgende criteria:

  • zelfstandig kunnen werken;
  • beschikken over een goed inzicht om data te structuren;
  • kunnen analyseren en interpreteren;
  • kennis van geografische informatiesystemen en ruimtelijke data-analyse (ArcGIS of QGIS);
  • kennis rond slibruimingen en sedimentbeheer is een pluspunt.

Praktisch

De periode waarin je je stage doet, is bespreekbaar (bij voorkeur oktober, november, december).Je werkplek is het VMM-kantoor in Brussel.

Als je vragen hebt over de functie-inhoud, neem dan contact op met mevrouw Nele Van Ransbeeck op T 02 214 21 35 of n.vanransbeeck@vmm.beAndere vragen kan je sturen naar .

Stel je kandidaat voor deze stage

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid