Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht stages / Stage Medewerker Hydromorfologische Inventarisatie Leuven

Stage Medewerker Hydromorfologische Inventarisatie Leuven

Er is een stageplaats voor een Medewerker Hydromorfologische Inventarisatie voor de afdeling Operationeel Waterbeheer. De periode waarbinnen je stage loopt is bespreekbaar.

Wie zijn we?

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat onder meer watersystemen opvolgt en beheert. De afdeling Operationeel Waterbeheer spitst zich concreet toe op het beheer van de onbevaarbare waterlopen: deze afdeling bouwt infrastructuur, voert onderhoudswerken uit, stuurt en houdt toezicht op de waterafvoer en het goed functioneren van de installaties. Je vindt meer info op onze website www.vmm.be.

Wat zal jij doen?

Het uitvoeren van de hydromorfologische inventarisatie van waterlopen 1e categorie in het Dijle-bekken. Het werk bestaat uit 2 delen:

- Deel 1: terreinwerk - plaatsbezoeken van de opgegeven trajecten langs de waterloop. De trajecten zijn soms moeilijk toegankelijk (netels, afsluitingen,…) Per traject moet er een formulier ingevuld worden aan de hand van een handleiding en sjabloon.

- Deel 2: verwerking - de op terrein verkregen gegevens worden ingevuld in een databank. Per traject wordt dan een score bekomen, die als maat dient voor de ecologische waarde. Bijkomend kan er dan een klein onderzoek gebeuren om te bepalen wat de belangrijkste factoren zijn die de score positief of negatief beïnvloeden. Hierop volgend kan dan bekeken worden welke acties op het terrein een positief effect kunnen hebben in de toekomst.

Waaraan moet je voldoen?

Je bent student in het hoger onderwijs. Je beschikt over een rijbewijs B en daarnaast voldoe je aan de volgende criteria:

  • basiskennis kaartlezen en gebruik GPS;
  • niet bang om je vuil te maken
  • beschikken over een goede conditie voor het uitvoeren van fysieke inspanningen;
  • kunnen zwemmen;
  • basiskennis van en interesse in de natuur.

Praktisch

De periode waarin je je stage doet, is bespreekbaar (bij voorkeur oktober, november, december).
Je werkplek is het VMM-kantoor in Leuven, je zal actief zijn op het terrein.

Als je vragen hebt over de functie-inhoud, neem dan contact op met de heer Kurt Duerinckx op T 016 31 33 60 of k.duerinckx@vmm.be of met de heer Mathias Vaes - Andere vragen kan je sturen naar .

Stel je kandidaat voor deze stage

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid