Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht stages / Stage medewerker GIS-analyse-MAP

Stage medewerker GIS-analyse-MAP

Er is een stageplaats voor een medewerker GIS-analyse-MAP voor het team Onderbouwing waterkwaliteitsbeleid. De periode waarbinnen je stage loopt is bespreekbaar.

Wie zijn we?

Het team Onderbouwing Waterkwaliteitsbeleid (Afdeling Integraal Waterbeleid, dienst Stroomgebied-beheer) heeft in haar ruim takenpakket volgende opdracht: de aanduiding van focusgebieden mestbeleid, waar landbouwers extra maatregelen moeten nemen om tot een goede waterkwaliteit voor nitraat te komen. Dit is een onderdeel van het mestbeleid en het integraal waterbeleid, waarbij de VMM betrokken is.

Wat zal jij doen?

In het Vlaamse mestbeleid worden focusgebieden afgebakend, waar de waterkwaliteit onvoldoende is. In focusgebieden gelden strengere maatregelen naar de landbouwers toe in het kader van het mestbeleid. Er is nood aan een evaluatie van de afbakening van de focusgebieden in relatie tot de hydrografie door middel van GIS-analyses.

Waaraan moet je voldoen?

  • Kennis van en ervaring met GIS software ArcMAP of QuantumGIS;
  • goede kennis van Excel;
  • duidelijke rapportage van de uitgevoerde taken zodat het onderzoek reproduceerbaar en transparant is;
  • sterk gemotiveerd om zich met ondersteuning in te werken op korte tijd (1 week), om zo ook tot zelfstandig werken te komen.

Praktisch

De periode waarin je je stage doet, is bespreekbaar. De standplaats is Aalst.

Als je vragen hebt over de functie-inhoud, neem dan contact op met Stijn Overloop T 053 72 66 93 of s.overloop@vmm.be. Andere vragen kan je sturen naar

Stel je kandidaat voor deze stage

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Activiteitenverslag 2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid