Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht stages / Stage medewerker GIS-Analyse Hydromorfologie Aalst

Stage medewerker GIS-Analyse Hydromorfologie Aalst

Er is een stageplaats voor een medewerker GIS-Analyse Hydromorfologie voor het team Onderbouwing waterkwaliteitsbeleid. De periode waarbinnen je stage loopt is bespreekbaar.

Wie zijn we?

In het kader van het waterkwaliteitsbeleid in Vlaanderen wordt de hydromorfologie van waterlopen in kaart gebracht. Hiervoor worden verschillende veldmetingen uitgevoerd. Omdat dit te arbeidsintensief is om een gebiedsdekkende dataset samen te stellen, ontwikkelt het team onderbouwing waterkwaliteitsbeleid (Afdeling Integraal Waterbeleid, Dienst Stroomgebiedbeheer) voor een aantal hydromorfologische variabelen een desktop-analyse. Dit kunnen GIS-methodes zijn om hydromorfologische variabelen in te schatten op basis van beschikbare ruimtelijke gegevens (zoals luchtfoto’s e.d.). Deze GIS-methodes kunnen gecombineerd worden met statistische data-analyses van ruimtelijke gegevens over stroomgebiedskenmerken en de potentiële hydromorfologische kwaliteit.

Wat zal jij doen?

Je zal bijdragen tot de ontwikkeling van de GIS-methodes om bijvoorbeeld beschaduwing van de waterloop te karteren of het aantal natte elementen in de meandergordel op basis van beschikbaar kaartmateriaal zoals luchtfoto’s, het GRB, LIDARbeeldmateriaal,…  en bestaande monitoringsresultaten. Je stelt een duidelijke rapportage op van de uitgevoerde taken, dit maakt het onderzoek reproduceerbaar en transparant.

Waaraan moet je voldoen?

  • kennis van geografische informatiesystemen en ruimtelijke data-analyse (bij voorkeur in ArcGIS, QGIS, Python, R of POSTGIS)
  • bij voorkeur kennis van waterbeheer

Engelstalige studenten worden ook toegelaten.

Praktisch

De periode waarin je je stage doet, is bespreekbaar. De standplaats is Aalst.

Als je vragen hebt over de functie-inhoud, neem dan contact op met Elina Bennetsen T 053 72 67 03 of e.bennetsen@vmm.be. Andere vragen kan je sturen naar stages@vmm.be.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Activiteitenverslag 2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid