Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht stages / Stage medewerker data-analyse

Stage medewerker data-analyse

Er is een stageplaats voor een medewerker data-analyse voor het team Onderbouwing Waterkwaliteitsbeleid. De periode waarbinnen je stage loopt is bespreekbaar. Ref.: ST AA 20 01

Wie zijn we?

Het team Onderbouwing Waterkwaliteitsbeleid van de Vlaamse Milieumaatschappij heeft in haar ruim takenpakket volgende opdrachten: modellering van de stikstof en fosforvrachten naar oppervlaktewater uit landbouwgebied, de modellering van de effecten van waterkwaliteit, waterbodemkwaliteit en hydromorfologie op het voorkomen van macro-invertebraten, het aansturen van de meetstrategie voor het meetnet nutriënten in landbouwgebied (MAP-meetnet), het aansturen van de meetstrategie voor het meetnet pesticiden in landbouwgebied. Daarvoor worden analyses uitgevoerd op meetgegevens en modeloutput.

Wat zal jij doen?

  • Analyse van het gebruik van pesticiden in de landbouw in relatie tot gemeten concentraties in oppervlaktewater en grondwater met behulp van GIS en andere dataverwerkingstools.
  • Automatiseren en documenteren van verwerking van geografische datasets in het kader van hydromorfologische beoordeling.
  • Analyse van modelleringsresultaten in het kader van bepaalde onderzoeksvragen.

Waaraan moet je voldoen?

  • kennis van en ervaring met GIS software ArcMap of QuantumGIS;
  • kennis van R en/of Python is een sterk pluspunt;
  • goede kennis van Excel;
  • duidelijke rapportage van de uitgevoerde taken zodat het onderzoek reproduceerbaar en transparant is;
  • sterk gemotiveerd om zich met ondersteuning in te werken op korte tijd (1 week), om zo ook tot zelfstandig werken te komen

Praktisch

De periode waarin je je stage doet, is bespreekbaar. Standplaats: Aalst.

Als je vragen hebt over de functie-inhoud, neem dan contact op met Stijn Overloop T 053 72 66 93 of s.overloop@vmm.be. Andere vragen kan je sturen naar .

Stel je kandidaat voor deze stage

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid