Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht stages / Stage medewerker communicatie internationale projecten

Stage medewerker communicatie internationale projecten

Wij hebben een stageplaats voor een medewerker communicatie internationale projecten voor de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie. (ST AA 19 04)

Wie zijn we?

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Lucht, Milieu en Communicatie is bevoegd voor:

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen lucht;
 • meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit m.i.v. IRCEL;
 • rapporteren over de toestand van het Vlaams leefmilieu: MIRA;
 • communicatie;
 • internationaal milieubeleid.

Je vindt meer info op onze website www.vmm.be.

Wat zal jij doen?

 • Interviews met partners over hun (deel)projecten
 • Artikels / nieuwsberichten maken over diverse deelprojecten van VMM
 • Beeldmateriaal verzamelen over de diverse deelprojecten
 • Webpagina’s maken + updaten bestaande websites in Drupal, plone en wordpress (bv. hoemeetiklucht.eu, projectzuiverelucht.eu, life-belini.be)
 • Nieuwsbrieven samenstellen
 • Berichten voor sociale media voorbereiden
 • ondersteuning algemene projectcommunicatie zoals verslagen maken/nakijken, inventariseren communicatie-acties per project, …

Waaraan moet je voldoen?

Je bent student bachelor of master in de richting communicatie. Daarnaast voldoe je aan de volgende criteria:

 • Sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Goede kennis van Nederlands, Frans en Engels
 • Oog voor grafische vormgeving : mooi beeldmateriaal, opmaak webpagina’s,… (kunnen werken met opmaakprogramma’s is een pluspunt maar niet noodzakelijk)
 • Vlot kunnen werken met digitale communicatiemiddelen (CMS-systemen zoals Drupal, Plone en Wordpress)
 • Affiniteit met milieuthema’s (luchtkwaliteit, waterbeheer, waterkwaliteit,…)

Praktisch

De periode waarin je je stage doet, is bespreekbaar. Je werkplek is het VMM-kantoor te Aalst.

Als je vragen hebt over de functie-inhoud, neem dan contact op met mevrouw Maureen Nuyts op T 053 71 10 78 of .

Stel je kandidaat voor deze stage

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid