Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht stages / Stage Analist bouwen in overstromingsgebied

Stage Analist bouwen in overstromingsgebied

Er is een stageplaats voor een analist bouwen in overstomingsgebied bij het team Watertoets voor een duurtijd van 3 maanden. De periode is bespreekbaar.

Wie zijn we?

De kern Beheer en Investeringen Waterlopen beheert en voert investeringswerken uit aan de onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie, hydrologie, hydrometrie en exotenbestrijding. Geeft adviezen in het kader van de watertoets en staat in voor de alarm- en incidentenwerking met betrekking tot de waterkwantiteit.

Wat zal jij doen?

De stage is erop gericht om de toepassing van de watertoets te bekijken in een aantal gemeentes die zwaar getroffen zijn bij de overstromingen in juli 2021. De controle zal er enerzijds uit bestaan om de afgeleverde adviezen te evalueren of deze voldoende hoge waterpeilen hebben meegenomen, op welke wijze deze voorwaarden zijn opgenomen in de vergunning en vervolgens hoe dit impact heeft gehad op terrein. Het is hierbij vooral van belang om na te gaan of de watertoetsadvisering impact heeft gehad om schade bij overstromingen te vermijden en te leren wat nog kan verbeterd worden.

Waaraan moet je voldoen?

  • master opleiding waarbij vakken zoals hydrologie e.d. aan bod zijn gekomen
  • zelfstandig werken
  • kennis over het watersysteem en overstromingen in het bijzonder
  • werken met GIS en de office pakketten

Praktisch

Je stage loopt 3 maanden. Het is bespreekbaar in welke periode. Standplaats: Brussel.

Als je vragen hebt over de functie-inhoud, neem dan contact op met Bram Vogels b.vogels@vmm.be. Andere vragen kan je sturen naar .

Stel je kandidaat voor deze stage

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.