Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs

Een job bij VMM

Je wilt meewerken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen? Dan ben je bij de VMM aan het juiste adres.

Job in de kijker

Shelley-An Pollen

Shelley-Ann Pollen werkt in Oostende bij de dienst Heffingen grootverbruikers. Als teamverantwoordelijke coacht ze een 11-koppig team en is ze aanspreekpunt voor bedrijven en landbouwers.  

"Met het digitaal heffingenloket werken we klantvriendelijker en efficiënter."

» Lees meer

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Employer of the year 2014

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid