Vlaanderen.be www.vmm.be

Opbouw krabbensleuf-1

De wolhandkrab zwemt niet, maar kruipt over de bodem. De krabbensleuf is een brede 'brievenbus' over de volledige breedte van de waterloop.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid