Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Evenementen / Archief / Ondertekening riviercontract stroomgebied Dommel

Ondertekening riviercontract stroomgebied Dommel

14-01-2021
Het riviercontract voor de Dommel is klaar. Het is een heel mooi werkstuk geworden met 46 acties voor de thema’s wateroverlast, droogte, waterkwaliteit en -beleving. Het resultaat getuigt van een hechte samenwerking tussen waterbeheerders, overheden, middenveldorganisaties, inwoners en andere partners.

We nodigen je dus graag uit om tijdens de ondertekening op maandag 24 januari van 19.15u tot 21.30u, waar ook de resultaten gepresenteerd worden, aanwezig te zijn.

Programma


19.15u: Verwelkoming
19.30u: Inleiding over het riviercontract en ‘ondertekening’ door de betrokken partners
20.00u: Verdieping in kleinere groepen en in twee rondes. Je kan twee themagroepen volgen:

  1. Watertekort: welke maatregelen nemen we in het buitengebied?
  2. Watertekort: welke maatregelen nemen we in woonkernen?
  3. Hoe kunnen we overstromingsrisico’s verminderen?
  4. Hoe kunnen we de waterkwaliteit verbeteren?
  5. Welke kansen zijn er om de waterbeleving rond de Dommel te versterken?

21.15u: Terugkoppeling uit de themagroepen en afronding

Partners

Het partnerschap bestaat uit steden en gemeenten Peer, Lommel, Pelt en Hechtel-Eksel, de provincie Limburg, verscheidene diensten van de Vlaamse overheid, Natuurpunt, Boerennatuur Vlaanderen, Proef- en vormingscentrum voor de Landbouw (PVL), Boerenbond, Fluvius, Watering De Dommelvallei, Integraal Waterbeleid Maasbekken en een delegatie van de betrokken burgers. De Vlaamse Milieumaatschappij is initiatiefnemer en trekker van dit riviercontract.

Praktisch

Door de coronamaatregelen zal het een online event zijn op 24 januari van 19.15u tot 21.30u.

Inschrijving


Je moet je vooraf inschrijven via deze link, ten laatste op 21 januari. Na je inschrijving krijg je een Zoom-link om de vergadering digitaal te volgen.
  

Meer info

Meer info vind je op de site van het riviercontract.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.