Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Zware metalen

Resultaten zware metalen in fijn stof en depositie

De meest recente resultaten voor zware metalen in de lucht en de evolutie per gemeente/meetplaats.

Zware metalen in fijn stof

De Europese grens- en streefwaarden gelden voor een jaargemiddelde concentratie. De toetsing aan grens- en streefwaarden en de rapportering van overschrijdingen gebeurt op het einde van een kalenderjaar. Op andere tijdstippen berekenen we het gemiddelde van de voorbije 365 dagen en voeren we een indicatieve toetsing uit.

Momenteel zijn voor zware metalen in PM10-stof tot augustus 2019 beschikbaar.  

In de periode 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019 was er enkel een overschrijding van de Europese streefwaarde van arseen op twee meetplaatsen in Hoboken en van cadmium op één meetplaats in Hoboken.

Op de andere meetplaatsen werden de grens- en streefwaarden gerespecteerd.   

Lood

lood PM10 recent

Arseen

arseen PM10 recent

Cadmium

cadmium PM10 recent

Nikkel

nikkel PM10 recent

Koper

koper PM10 recent

Chroom

chroom PM10 recent

Mangaan

mangaan PM10 recent

Zink

zink PM10 recent

Antimoon

Grafiek meest recente gegevens

Download de resultaten van de individuele meetplaatsen

Zware metalen in totale depositie

Voor de depositie van zware metalen zijn er enkel grens- en/of richtwaarden voor lood en cadmium in de Vlaamse wetgeving. Deze normering geldt voor het jaargemiddelde van 4 kruiken geplaatst volgens de VLAREM-meetstrategie. Vanaf 2015 volgt de VMM de Europese norm voor de bemonstering van zware metalen in totale depositie. Deze bemonsteringmethode verschilt van de methode in VLAREM. Hierdoor kan enkel een indicatieve toetsing uitgevoerd worden. In 2017 en 2018 voerde de VMM vergelijkende metingen uit om te bekijken of een aanpassing van de VLAREM normering noodzakelijk is. Momenteel zijn alle resultaten van 3 januari tot 10 september 2019 beschikbaar.

De deposities in de hotspot gebieden zijn verhoogd in vergelijking met de meetplaatsen op een achtergrondlocatie.

Lood

Lood totale depositie

Arseen

Arseen totale depositie

Cadmium

Cadmium totale depositie

Nikkel

Nikkel totale depositie

Koper

Koper totale depositie

Chroom

Chroom totale depositie

ijzer

ijzer totale depositie

Mangaan

Mangaan totale depositie

Zink

Zink totale depositie

Download de resultaten van de individuele meetplaatsen

Meetprogramma zware metalen in Vlaanderen

De VMM voert volgende metingen uit van zware metalen:

In fijn stof
  • 9 meetplaatsen nabij industriegebieden (Genk, Hoboken, Beerse en Zelzate)
  • 2 meetplaatsen in steden en agglomeraties (Antwerpen, Gent)
  • 1 meetplaats in achtergrondgebied (Koksijde)
In totale depositie
  • 7 meetplaatsen in industriegebieden (Hoboken en Beerse)
  • 2 achtergrondmeetplaatsen (Koksijde en Bonheiden)

De metingen van zware metalen in totale depositie gebeuren vooral rond non-ferro metaalbedrijven en in achtergrondgebieden.

In natte depositie
  • 1 achtergrondmeetplaats (Koksijde)

Meetstations zware metalen in Vlaanderen

Gerelateerde inhoud
Hoe worden zware metalen gemeten?

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid