Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Zware metalen

Resultaten zware metalen in fijn stof en depositie

Op deze pagina vind je de meest recente resultaten voor zware metalen in lucht. In Vlaanderen zijn er 3 hotspotgebieden voor zware metalen: Beerse, Hoboken en Genk. De resultaten worden minimaal 4 keer per jaar geëvalueerd. Daarnaast vind je ook de dagelijkse, niet-getoetste resultaten online.

Resultaten zware metalen in fijn stof

Momenteel zijn voor zware metalen in PM10-stof resultaten met een voorlopige toetsing tot en met mei 2021 beschikbaar.

De Europese grens- en streefwaarden gelden voor een jaargemiddelde concentratie. De toetsing aan grens- en streefwaarden en de rapportering van overschrijdingen gebeurt op het einde van een kalenderjaar. Op andere tijdstippen berekenen we het gemiddelde van de voorbije 365 dagen en voeren we een voorlopige, indicatieve toetsing uit.

Voorlopige toetsing periode 1 juni 2020 tot en met 31 mei 2021

Enkel in Hoboken was er in deze periode een overschrijding van de Europese streefwaarde voor arseen op twee van de drie meetplaatsen. Op de dichtstbijzijnde meetplaatsen was het gemiddelde ongeveer 2 tot 2,5 keer hoger dan de streefwaarde. Op alle andere meetplaatsen in Vlaanderen werden alle Europese en Vlaamse grens- en streefwaarden gerespecteerd. 

De resultaten worden in onderstaande figuren voorgesteld. De meetplaats in Rieme werd opgestart op 31 december 2020. Gemiddelde resultaten voor deze meetplaats kunnen pas vanaf eind 2021 mee opgenomen worden in de grafieken.

 

Lood

lood PM10 recent

Arseen

arseen PM10 recent

Cadmium

cadmium PM10 recent

Nikkel

nikkel PM10 recent

Koper

koper PM10 recent

Chroom

chroom PM10 recent

Mangaan

mangaan PM10 recent

Zink

zink PM10 recent

Antimoon

Grafiek meest recente gegevens

Voor de periode 01/06/2020 tot en met 31/05/2021 zijn de gemiddelden met een voorlopige en indicatieve toetsing ook beschikbaar in Excel formaat.

Download de gemiddelde resultaten van de individuele meetplaatsen

Niet-getoetste dagwaarden

De bemonstering van zware metalen in PM10-stof gebeurt door het aanzuigen van lucht op een filter gedurende 24 of 48u. Ook de resultaten van deze dag- of 48u-metingen zijn beschikbaar. Er is geen normering voor dagwaarden. Het is dan ook niet mogelijk om een toetsing op deze resultaten uit te voeren.

Download de dag- en 48u-resultaten van de individuele meetplaatsen

Evolutie in hotspotgebieden Hoboken, Beerse en Genk

Vlaanderen telt drie hotspotgebieden voor zware metalen. Twee hotspotgebieden liggen in de provincie Antwerpen (Hoboken en Beerse); het derde ligt in de provincie Limburg (Genk).

Bekijk hier de evolutie van de concentraties zware metalen in PM10-stof in de hotspotgebieden

Opvolging Hoboken
Tijdens een halfjaarlijks bloedonderzoek (juni 2020) in de wijk Moretusburg-Hertogvelden in Hoboken werd vastgesteld dat de lood-in-bloed-waarden bij kinderen in de wijk, na een periode van stelselmatige daling, terug sterk gestegen zijn. Er werd een onderzoek opgestart naar de oorzaken en de mogelijke maatregelen om zulke verhoogde waarden in de toekomst te vermijden. De resultaten zijn samengevat in een rapport dat werd opgesteld door het departement Omgeving, het Agentschap Zorg & Gezondheid, het provinciaal Instituut voor Hygiëne en de Vlaamse Milieumaatschappij. Lees het onderzoeksrapport>>

Resultaten zware metalen in totale depositie

Momenteel zijn de resultaten van 29 december 2020 tot en met 13 juli 2021 beschikbaar.

De deposities in de hotspotgebieden zijn verhoogd in vergelijking met de meetplaatsen op een achtergrondlocatie.

Lood

Lood totale depositie

Arseen

Arseen totale depositie

Cadmium

Cadmium totale depositie

Nikkel

Nikkel totale depositie

Koper

Koper totale depositie

Chroom

Chroom totale depositie

ijzer

ijzer totale depositie

Mangaan

Mangaan totale depositie

Zink

Zink totale depositie

Voor de depositie van zware metalen zijn er enkel grens- en/of richtwaarden voor lood en cadmium in de Vlaamse wetgeving. Deze normering geldt voor het jaargemiddelde van 4 kruiken geplaatst volgens de VLAREM-meetstrategie. Vanaf 2015 volgt de VMM de Europese norm voor de bemonstering van zware metalen in totale depositie. Deze bemonsteringmethode verschilt van de methode in VLAREM. Hierdoor kan enkel een indicatieve toetsing uitgevoerd worden. In 2017 en 2018 voerde de VMM vergelijkende metingen uit om te bekijken of een aanpassing van de VLAREM normering noodzakelijk is. Een voorstel voor aanpassing van de VLAREM normering werd in 2020 ingediend.

Uit de indicatieve toetsing volgt dat in 2020 de VLAREM grenswaarde voor lood en de VLAREM richtwaarde voor cadmium werd gerespecteerd, zowel in Hoboken als in Beerse. Er was in beide regio’s wel een overschrijding van de VLAREM richtwaarde voor lood.

2020 - Indicatieve toetsing aan VLAREM normering (µg/(m².dag))
Cadmium Lood
VLAREM grenswaarde 3000
VLAREM streefwaarde 20 250
Gemiddelde Hoboken (HB0F+HB0O+HB18+HB0X) 8,5 856
Gemiddelde Beerse (BE01+BE12+ 2 kruiken Metallo) 1.3 284

 

Meetprogramma zware metalen in Vlaanderen

De VMM voert volgende metingen uit van zware metalen:
In fijn stof
  • 9 meetplaatsen nabij industriegebieden (Genk, Hoboken, Beerse en Rieme)
  • 2 meetplaatsen in steden en agglomeraties (Antwerpen, Gent)
  • 1 meetplaats in achtergrondgebied (Koksijde)
In totale depositie
  • 9 meetplaatsen in industriegebieden (Hoboken en Beerse)
  • 1 achtergrondmeetplaats (Koksijde)
De metingen van zware metalen in totale depositie gebeuren vooral rond non-ferro metaalbedrijven en in achtergrondgebieden.
In natte depositie
  • 1 achtergrondmeetplaats (Koksijde)
Meetstations zware metalen in Vlaanderen
Gerelateerde inhoud
Hoe worden zware metalen gemeten?

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.