Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / WEISS - Water Emissions Inventory Support System

WEISS - Water Emissions Inventory Support System

Het WEISS geoloket toont de bijdrage van verschillende bronnen aan de waterverontreiniging.

Het WEISS-geoloket geeft je toegang tot meer dan 1000 kaarten op schaal Vlaanderen, met resolutie 1 hectare. De kaarten tonen voor 9 verschillende sectoren (en hun totalen) en 17 stoffen de bruto en netto emissies vanaf 2010.

Ga naar het geoloket WEISS

De 9 verschillende sectoren:

  1. Bevolking: onder andere de diffuse bron huishoudelijk afvalwater en toerisme;
  2. Bodem: de diffuse bron erosie bodem;
  3. Depositie: de diffuse bron atmosferische depositie;
  4. Energie: de gemeten puntbronnen en de bijschattingen van de energie sector;
  5. Handel & diensten: de gemeten puntbronnen en de bijschattingen van de sector handel & diensten;
  6. Industrie: de gemeten puntbronnen en de bijschattingen van de industrie;
  7. Infrastructuur: onder andere de diffuse bronnen corrosie van leidingen en corrosie van gebouwen;
  8. Landbouw: de diffuse bron dierlijke mest (bron: Sentwa-model);
  9. Transport: de subsectoren wegverkeer, beroepsvaart en railverkeer.

Hoe werkt het WEISS-model?

Het WEISS-model brengt significante bronnen en hun bijdrage aan de waterverontreiniging in kaart. De emissies worden berekend vanuit een bottom-up benadering, vertrekkend vanuit de gedetailleerde ligging van de bron, gevolgd door de berekening van het eventuele transport (via afstroming of via riolering) en de uiteindelijke bijdrage in de waterverontreiniging.

De bruto en netto emissie kaarten per stof/bron combinatie die door het WEISS-model berekend werden, kunnen in WEISS opgeteld worden tot nieuwe bruto en netto emissiekaarten per stof op het hogere sectorniveau. Het zijn deze bruto en netto emissiekaarten op sectorniveau vanaf 2010 die via het WEISS-geoloket ter beschikking gesteld worden.

Per stof/bron combinatie wordt een bruto emissiekaart gemaakt, die een rasterkaart is van Vlaanderen en die per hectare grid de bruto emissie weergeeft als de hoeveelheid van de verontreinigende stof die vrijkomt aan de bron. Op zo'n kaart zijn de bruto emissies weergegeven op de plaats waar de bron gelegen is.

De emissies die vrijkomen aan de bron, bereiken geheel of gedeeltelijk het oppervlaktewater. De rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiveren het afvalwater dat via de riolen aangevoerd wordt en lozen het daarna in het oppervlaktewater. Afhankelijk van de route die het afvalwater volgt, kunnen er ook verliezen optreden door infiltratie in de bodem, door verdamping naar de lucht, door afstroming naar het buitenland of door lekkage van riolen.

De netto emissie is het gedeelte van de bruto emissie dat daadwerkelijk het oppervlaktewater bereikt. Andere gangbare begrippen voor de netto emissie zijn de druk, de belasting van het oppervlaktewater of de inworp in het oppervlaktewater. Per stof/bron combinatie berekent het WEISS-model een netto emissiekaart, die eveneens een rasterkaart is van Vlaanderen en die per hectare grid de netto emissie weergeeft op de plaats waar deze in het oppervlaktewater terecht komt.

Stroomdiagram WEISS-model

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid