Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Verzuring en vermesting / Methodiek verzuring

Methodiek verzuring

Methodiek voor depositiemetingen en concentratiemetingen stikstofdioxide, zwaveldioxide en ammoniak.

natte depositievangerDe natte depositie meten we met natte depositievangers. Tijdens droge perioden is dit toestel gesloten. Wanneer de sensor regen, sneeuw of hagel waarneemt, geeft de sensor een signaal naar het toestel en opent het deksel. De neerslag valt via een trechter in een monsternemingsfles. Elk van de drie flessen in het toestel vangt de neerslag van één week op.

PluviograafNaast de natte depositievangers staan pluviografen opgesteld. Deze toestellen werken zoals een weegschaal. De opgevangen regen wordt gewogen. Op die manier kunnen we exact de hoeveelheid aan neerslag meten.

 

Passieve sampler verzuring

De concentratie van zwaveldioxide, stikstofdioxide en ammoniak meten wij enerzijds met passieve samplers en anderzijds met monitoren. Bij passieve samplers is de bemonstering gebaseerd op het principe van diffusie doorheen een membraan. De oppervlakte van de sampler is namelijk diffuus en adsorberend. Na blootstelling aan de lucht gedurende een bepaalde periode, analyseren we de samplers in het laboratorium.

Ammoniakproject 2017: ruimtelijke variatie in en nabij natuurgebieden

Tot december 2017 meet de VMM ammoniak op 60 bijkomende plaatsen verspreid over 6 Vlaamse natuurgebieden. Meer info over het ammoniakproject 2017.

Tijdelijk meetnet ammoniak (AN 2000)

Van juni 2015 tot juni 2016 heeft de VMM ammoniak gemeten in de lucht op honderd bijkomende plaatsen in natuurgebieden. Door op veel plaatsen te meten krijgen we betere gegevens over de huidige concentraties. De resultaten zullen ook toelaten om de nauwkeurigheid van modellen te beoordelen. Meer info over het tijdelijke meetnet.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid