Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Verzuring en vermesting

Resultaten verzuring en vermesting

Meetresultaten en modelkaarten
Meetnet verzurende en vermestende depositie

Op 9 plaatsen in Vlaanderen meet de VMM de aanvoer van verzurende en vermestende stoffen in de neerslag, natte depositie genoemd. Op deze locaties meten we ook de concentraties van verzurende stoffen in de lucht. De meetplaatsen bevinden zich in natuurgebied omdat deze gebieden gevoelig zijn voor verzurende en vermestende deposities. De metingen worden gebruikt om de gemodelleerde deposities in Vlaanderen te kalibreren.

Overzicht meetnet verzuring en vermesting op kaart van Vlaanderen

Meetnet ammoniak

Op 17 plaatsen in Vlaanderen meet de VMM de concentratie van ammoniak in de lucht. De metingen gebeuren op de 9 plaatsen van het meetnet verzurende en vermestende depositie en op 8 extra meetplaatsen. Er is voor ammoniak een groter aantal meetplaatsen nodig om voldoende dekkingsgraad te bekomen voor heel Vlaanderen. Deze meetplaatsen bevinden zich gedeeltelijk in achtergrondgebied voor ammoniak (gebied waar geen intensieve landbouw of veeteelt in de buurt is) en gedeeltelijk in gebieden met lokale landbouw en veeteelt. De metingen worden gebruikt om de gemodelleerde deposities in Vlaanderen te kalibreren.

Locatie meetplaatsen

Modelkaart verzurende depositie
Om een idee te krijgen over de spreiding van verzurende deposities in Vlaanderen gebruiken we het atmosferische transport- en dispersiemodel VLOPS (Vlaams Operationeel Prioritaire Stoffen-model). De kaart toont de totale verzurende depositie berekend met VLOPS18 op basis van meteogegevens voor 2017 en emissiedata van 2015. De hoogste verzurende depositie komt voor in het centrum van West-Vlaanderen en het noorden van de provincie Antwerpen.

Totale verzurende depositie op kaart van Vlaanderen

Modelkaart vermestende depositie

Om een idee te krijgen over de spreiding van vermestende deposities in Vlaanderen gebruiken we het atmosferische transport- en dispersiemodel VLOPS (Vlaams Operationeel Prioritaire Stoffen-model). De kaart toont de totale vermestende depositie berekend met VLOPS18 op basis van meteogegevens voor 2017 en emissiedata van 2015. De hoogste vermestende depositie komt voor in het centrum van West-Vlaanderen en het noorden van de provincie Antwerpen.

totale vermestende depositie op kaart van Vlaanderen - 2015

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid