Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Verzuring en vermesting

Resultaten verzuring en vermesting

Meetresultaten en modelkaarten
Meetnet

De VMM meet op negen plaatsen in Vlaanderen de verzurende stoffen in de neerslag, natte depositie genoemd. Op deze locaties meten we ook de concentraties van verzurende stoffen in de lucht. Die zijn nodig voor de berekening van de droge depositie. Tenslotte meten we zeer precies de hoeveelheid neerslag. Deze meetplaatsen bevinden zich in natuurgebied, vermits deze gebieden gevoelig zijn voor verzurende en vermestende deposities.

Verder zijn er nog acht extra meetplaatsen voor het meten van de concentratie van ammoniak. Er is voor ammoniak een groter aantal meetplaatsen nodig om voldoende dekkingsgraad te bekomen voor heel Vlaanderen. Deze meetplaatsen bevinden zich gedeeltelijk in achtergrondgebied (gebied waar geen intensieve landbouw of veeteelt in de buurt is) en gedeeltelijk in gebieden met lokale landbouw en veeteelt .

Overzicht meetnet verzuring en vermesting op kaart van Vlaanderen

Tot december 2017 meet de VMM ammoniak op 60 bijkomende meetplaatsen verspreid over 6 natuurgebieden. Meer info over het ammoniakproject 2017.

Modelkaart verzurende depositie

Om een idee te krijgen over de spreiding van verzurende deposities over het Vlaamse grondgebied maken we gebruik van het atmosferische transport- en dispersiemodel VLOPS. In 2015 kwam de hoogste verzurende depositie voor in het centrum van West-Vlaanderen en in het noorden van de provincie Antwerpen.

Totale verzurende depositie op kaart van Vlaanderen - 2015.

Modelkaart vermestende depositie

Om een idee te krijgen over de spreiding van vermestende deposities over het Vlaamse grondgebied maken we gebruik van het atmosferische transport- en dispersiemodel VLOPS. In 2015 kwam de hoogste vermestende depositie voor in het centrum van West-Vlaanderen en in het noorden van de provincie Antwerpen.

totale vermestende depositie op kaart van Vlaanderen - 2015

Bekijk de resultaten per meetstation

Gerelateerde inhoud
Methodiek verzuring
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid