Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Verzuring en vermesting

Resultaten verzuring en vermesting

Meetresultaten en modelkaarten voor verzurende depositie, stikstofdepositie, ammoniak, stikstofdioxide en zwaveldioxide.

Verzurende depositie

Om een idee te krijgen van de spreiding van verzurende deposities in Vlaanderen gebruiken we het atmosferische transport- en dispersiemodel VLOPS (Vlaams Operationeel Prioritaire Stoffen-model). De kaart toont de totale verzurende depositie berekend met VLOPS18 op basis van meteogegevens voor 2017 en emissiedata van 2015. De hoogste verzurende depositie komt voor in het centrum van West-Vlaanderen en het noorden van de provincie Antwerpen.

Totale verzurende depositie op kaart van Vlaanderen

Verzurende depositie is 37 % gedaald tussen 2000 en 2017

Vooral de depositie van zwavel is zeer sterk afgenomen, namelijk met 73 %. Tussen 2000 en 2017 daalde de depositie van gereduceerde stikstof (NHx) met 19 % en de depositie van geoxideerde stikstof (NOy) met 31 %. Voor de berekening van halogeenzuren en organische zuren (HZ+OZ) wordt in VLOPS18 een constante depositie aangenomen doorheen de tijd. Vanaf 2013 is er weinig verandering in de verzurende depositie.

Evolutie verzurende depositie per jaar.

 Meer weten over verzuring?

Stikstofdepositie

Om een idee te krijgen over de spreiding van vermestende deposities in Vlaanderen gebruiken we het atmosferische transport- en dispersiemodel VLOPS (Vlaams Operationeel Prioritaire Stoffen-model). De kaart toont de totale vermestende depositie berekend met VLOPS18 op basis van meteogegevens voor 2017 en emissiedata van 2015. De hoogste vermestende depositie komt voor in het centrum van West-Vlaanderen en het noorden van de provincie Antwerpen.

totale vermestende depositie op kaart van Vlaanderen - 2015

Stikstofdepositie is 22 % gedaald tussen 2000 en 2017

De vermestende depositie daalt minder snel dan de verzurende depositie. In 2017 was de depositie van gereduceerde stikstof (NHx) 19 % lager dan in 2000;  de depositie van stikstofdepositie (NOy) was 31 % lager. Voor opgeloste organische stikstof (DON) wordt in VLOPS18 een constante depositie aangenomen. Tussen 2013 en 2016 bleef de stikstofdepositie nagenoeg stabiel. De depositie in 2017 was 7 % hoger dan in 2016.

Evolutie vermestende depositie per jaar.

Meer weten over vermestende depositie?

Ammoniak

Om een idee te krijgen over de spreiding van ammoniak (NH3) in Vlaanderen gebruiken we het atmosferische transport- en dispersiemodel VLOPS (Vlaams Operationeel Prioritaire Stoffen-model). De kaart toont de luchtconcentratie van ammoniak berekend met VLOPS18 op basis van meteogegevens voor 2017 en emissiedata van 2015. De hoogste ammoniakconcentraties komen voor in West-Vlaanderen, het noorden van de provincie Antwerpen en het noordoosten van Limburg.

Kaart met overzicht NH3 jaargemiddelde o.b.v. metingen VMM en INBO.

Ammoniakconcentratie is weinig veranderd tussen 2008 en 2017

Op 17 plaatsen in Vlaanderen meet de VMM de concentratie van ammoniak (NH3) in de lucht. Het gemiddelde op deze meetplaatsen veranderde weinig sinds 2008. Dit stemt overeen met de gerapporteerde NH3-emissies die vrij stabiel bleven in de periode 2008-2016.

Evolutie NH3 in omgevingslucht.

Stikstofdioxide en zwaveldioxide

Bekijk de evolutie en ruimtelijke spreiding zwaveldioxide (SO2) en stikstofdioxide (NO2). De spreiding van NO2 is ook beschikbaar als een interactieve modelkaart.

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid