Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Luchtkwaliteit in je omgeving (jaargemiddelde)

Luchtkwaliteit in je omgeving (jaargemiddelde)

Deze kaarten tonen jou de berekende luchtkwaliteit (jaargemiddelde 2019) op basis van de vaste meetstations voor vier verschillende luchtverontreinigende stoffen: fijn stof (PM10 en PM2,5), stikstofdioxide en roet (black carbon).

Kies de stof waarvan je de kaart wilt raadplegen rechts bovenaan de kaart.

Hoe interpreteer je de kaarten?

De kaarten geven een beoordeling van de luchtkwaliteit tot op straatniveau weer.

Deze kaarten tonen de best beschikbare inschattingen van de lokale luchtkwaliteit en houden zelfs rekening met de specifieke omstandigheden in street canyons. Toch zijn ook deze kaarten afhankelijk van de kwaliteit van de informatie over de lokale uitstoot (verkeerstellingen, gereden snelheden, wagenpark; hoe meer gegevens, hoe accurater de kaart) en houden ze geen rekening met tijdelijke verkeerssituaties (bv. omleidingen of files) of het herhaaldelijk opwaaien van stof door het verkeer.

De kaarten zijn gebaseerd op een computermodel dat de resultaten van de telemetrische meetstations van de VMM interpoleert voor heel Vlaanderen. De jaargemiddelde kaart voegt daar nog berekeningen aan toe met de modellen ‘IFDM’ en ‘OSPM’.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.