Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Emissies luchtverontreinigende stoffen / Verzurende emissie

Verzurende emissie

Evolutie van de totale potentieel verzurende emissie en de verzurende emissie per sector voor: ammoniak (NH3); zwaveldioxide (SO2); stikstofoxiden (NOx)

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid