Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Emissies luchtverontreinigende stoffen / Verzurende emissie

Verzurende emissie

Evolutie van de totale potentieel verzurende emissie en de verzurende emissie per sector voor: ammoniak (NH3); zwaveldioxide (SO2); stikstofoxiden (NOx)
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid