Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Emissies luchtverontreinigende stoffen / Emissie POP's

Emissie POP's

Evolutie van de emissie per sector voor: dioxines of PCDD/F; Polychloorbifenylen of PCB; Benzo(a)pyreen of B(a)P; Benzo(b)fluorantheen of B(b)Flu; Benzo(k)fluorantheenemissie of B(b)Flu; Indeno(1,2,3-cd)pyreen of ind; Hexachloorbenzeen of HCB; hexachloorcyclohexaan of HCG

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.