Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Emissies luchtverontreinigende stoffen / Emissie POP's

Emissie POP's

Evolutie van de emissie per sector voor: dioxines of PCDD/F; Polychloorbifenylen of PCB; Benzo(a)pyreen of B(a)P; Benzo(b)fluorantheen of B(b)Flu; Benzo(k)fluorantheenemissie of B(b)Flu; Indeno(1,2,3-cd)pyreen of ind; Hexachloorbenzeen of HCB; hexachloorcyclohexaan of HCG

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid