Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Emissies luchtverontreinigende stoffen / Ozonafbrekende stoffen en F-gassen

Ozonafbrekende stoffen en F-gassen

Evolutie van de emissie per sector voor: CFK's; halonen; HCFK's; CCl4; T111; methylbromide
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid